Kultúra

Starí Kysučania na strašidlá verili

14.09.2017 napísal dš

verili

Naši kysuckí predkovia žili v minulosti v odľahlých horských pľacoch, samotách a samozrejme nie všetky prírodné úkazy si dokázali vysvetliť. A preto verili na nadprirodzené bytosti. Medzi tie kysucké patrili svetlonosi, nočnice, víly, sotony i bosorky. Všetky strašidlá boli súčasťou príbehov v kysuckých povestiach, rozprávkach i legendách. Ľudia si ich rozprávali počas zimy popri iných činnostiach ako bolo páranie peria či pradenie. Teda povesti sa rozširovali najskôr ústnym podaním. Každý rozprávač niečo primyslel a vymyslel a výsledkom bolo viacero verzií pôvodného príbehu. Povesti sa vždy viazali ku konkrétnemu územiu a využívajú v texte miestne názvy. Nevyhýbajú sa ani nárečovým výrazom. Každý z čitateľov sa môže prejsť po miestach opisovaných v povestiach a hľadať stopy, ktoré vyvrátia alebo potvrdia pravdivosť príbehu.

Na stretnutí s klientami CSS Fantázia v Hornom Vadičove sme pomocou prezentácie a čítania ukážok prešli aj niekoľkými miestami kysuckej povesťovej mapy. Prvým miestom bola Povina – Tatárovce. Tu sa zamiloval Tatár do krásnej Slovenky a zostal bývať v tejto kysuckej dedinke a jednej jej časti zanechal pomenovanie. Ďalším miestom, ktoré knihovníčky spolu s klientami navštívili bol prameň rieky Kysuce. Kysučania sa nie vždy nazývali Kysučanmi. Pomenovanie získali po deve, čo sa nakoniec stala riekou.

O Rochovici sa v minulosti popísalo veľa v súvislosti s údajnými pokladmi. Legenda sa potvrdila a nedávno bol na Rochovici skutočne objavený poklad. Dávno tu bol  totiž vybudovaný dočasný hrádok, kam sa ľudia schovávali v čase nebezpečenstva. Podobné refúgium bolo aj na Ľadonhore. Táto tajomná hora, najvyššia v okolí, v pohanskej i kresťanskej tradícii bola vždy vnímaná ako miesto najbližšie k nebu.

Pri prechádzke tajomnými miestami sme neobišli ani Kysucké Nové Mesto. V legende sa spomínajú podzemné chodby, ktoré vraj mali viesť popod celé mesto. Pri výskume sa však našla len jediná, vedúca od bývalej fary ku Kostolu sv. Jakuba.

September je venovaný Dňom európskeho kultúrneho dedičstva. V záujme každého národa je chrániť a zachovávať ho pre budúce generácie. Povesti , legendy a rozprávky sú našim kultúrnych dedičstvom a záujmom spoločnosti je kultúrne dedičstvo chrániť a zachovávať pre budúce generácie.

Druhé podujatie sa uskutočnilo so seniormi zo ZpS a DSS na Štúrovej ulici v zasadačke mestskej knižnice.

J. Hrubá

Späť

Najnovšie

23.02.2018 napísal dš

srdce

Valentínske srdce

Deň svätého Valentína čas lásky nám pripomína. Každý z nás potrebuje k životu prejavy lásky a priateľstva v podobe bozkov či objatí alebo pohladenia, ktoré v nás prebúdzajú tie najkrajšie pocity.

Čítať ďalej…

21.02.2018 napísal dš

Fašiangy v Budatínskej Lehote

Fašiangy boli a sú charakteristické veselosťou, spevom, spontánnosťou, tancom a maskami.

Čítať ďalej…

19.02.2018 napísal dš

harmonika

Fašiangový čas plný hudby

K tradičný a obľúbeným podujatiam mesiaca február patrí Fašiangová harmonika.

Čítať ďalej…

17.02.2018 napísal dš

koncert

Hodinový koncert v kostole

V nedeľu 11. februára poobede sa rozozvučali priestory mariánskeho kostola hudbou trúbky. Oznamovala začiatok Koncertu zborovej tvorby.

Čítať ďalej…

15.02.2018 napísal dš

kom

Beseda s kominárom

V rámci témy týždňa 5 – 6 ročné deti spoznávali niektoré remeslá a profesie, ktoré sú deťom známe i menej známe.

Čítať ďalej…

14.02.2018 napísal dš

karneval

Rozprávkové bytosti v kulturáku

Králi i princezné, tigre i včielky, kovboji aj víly, všetci sa stretli vo februárovú nedeľu na detskom karnevale. Program uvádzala princezná Laurika a pomáhali jej šiesti šaškovia - študenthi Gymnázia KNM a ZŠ Dolinský potok.

Čítať ďalej…

11.02.2018 napísal dš

ples

Reprezentačný ples mesta oslávil 15. výročie

Kysučania sa prišli zabaviť na 15. ročník Reprezentačného plesu mesta. Vo vstupnej hale domu kultúry všetkých účastníkov plesu privítal primátor mesta Ing. Ján Hartel s manželkou a ľudová muzika bratov Minárikovcov.

Čítať ďalej…

10.02.2018 napísal dš

paranie

V Centre sociálnych služieb Kamence zachovávame slovenské zvyky a tradície

Počas neskorej jesene a dlhých zimných večerov, keď nebolo na poli roboty, ženy trávili čas na návštevách u susediek a párali perie.

Čítať ďalej…

09.02.2018 napísal dš

podujatia

Februárové podujatia

Február je najkratší mesiac v roku a čakajú nás pôstne dni, kultúrne a športové organizácie pripravili na februárové dni množstvo podujatí.

Čítať ďalej…

08.02.2018 napísal dš

fasiang

Fašiangový sprievod mestom Čadca - pozvánka

V utorok, 13. februára 2018 nám poslednú fašiangovú zábavu pripraví folklórna skupina zo Zborova nad Bystricou  tradičnou  „Obchôdzkou s Turoňom“.

Čítať ďalej…