Návrh na úpravy rozpočtov pre rok 2018

Rozpočet na rok 2018

Monitorovacia správa pre rok 2017

Vyhodnotenie programového rozpočtu mesta za rok 2016

Záverečný účet mesta za rok 2016

Návrh na úpravy rozpočtov pre rok 2017

Rozpočet na rok 2017

Monitorovacia správa pre rok 2016

Vyhodnotenie programového rozpočtu mesta za rok 2015

Záverečný účet mesta za rok 2015

Návrh na úpravy rozpočtov pre rok 2016

Rozpočet na rok 2016

Vyhodnotenie programového rozpočtu mesta za rok 2014

Návrh na úpravy rozpočtov pre rok 2015

Záverečný účet mesta za rok 2014

Rozpočet na rok 2015

Záverečný účet mesta za rok 2013

Vyhodnotenie programového rozpočtu mesta za rok 2013

Rozpočet na rok 2014

Záverečný účet mesta za rok 2012

Vyhodnotenie programového rozpočtu mesta za rok 2012

Rozpočet na rok 2013

Rozpočet na rok 2012

Záverečný účet mesta za rok 2011

Vyhodnotenie programového rozpočtu mesta za rok 2011

Rozpočet na rok 2011

Vyhodnotenie programového rozpočtu mesta za rok 2010

Záverečný účet mesta za rok 2010

Rozpočet na rok 2010

Záverečný účet za rok 2009

Rozpočet na rok 2009