Spravodajstvo

Dva projekty pod jednou strechou

10.03.2016 napísal dš

projekty

V roku 2015 vyzbierala mestská knižnica za členské poplatky a poplatky za služby pekné okrúhle číslo kultúrnych poukazov - 800 ks. Získané finančné prostriedky vďaka dotácii z Ministerstva kultúry SR Kultúrne poukazy 2015 bolo potrebné využiť do konca roka, neváhali sme preto zrealizovať dlhodobú myšlienku vybudovania relaxačno-čitateľskej zóny v oddelení literatúry pre deti a mládež. Zakúpili sme dve čalunené lavice a prezentačný stojan. Malí čitatelia si tak môžu v relaxačno-čitateľskom kútiku prezerať knihy, čítať si so svojimi kamarátmi či hrať spoločenské hry, ktoré sú tu k dispozícii. Spoločenské hry knižnica získala darom od obyvateľov mesta. V prezentačnom stojane sú sprístupnené najnovšie knihy z fondu pre rôzne vekové kategórie, a tak si každý návštevník môže vybrať nový titul a v relaxačno-čitateľskom kútiku sa rozhodnúť, či si ho vezme domov. Oddelenie literatúry pre deti a mládež je prístupné pre všetky deti do 15 rokov, aj tie, ktoré nie sú registrovanými čitateľmi, napr. ak je nepriaznivé počasie a čakajú na autobus alebo hodinu v ZUŠ. Neregistrovaní čitatelia môžu využívať práve túto relaxačno-čitateľskú zónu.

Zóna bude tiež slúžiť pri realizácii podujatí podporujúcich čítanie detí.

 

Na záver tohto projektu chcem pripomenúť, že kultúrne poukazy môžete aj tento rok v knižnici využívať na úhradu členského a služieb.

 

Mestská knižnica sprístupňuje svojim používateľom online katalóg na vlastnej webovej stránke. Cieľom projektu Brána do sveta informácií bolo zvýšenie kvality služieb knižnice zdieľaním katalogizačných záznamov v súbornou katalógu InfoGate. Takto sa k informáciám o našom fonde dostanú nielen pravidelní používatelia knižnice a nášho online katalógu, ale aj širšia verejnosť či iné knižnice, realizujúce medziknižničnú výpožičnú službu.

Predmetom realizácie nášho projektu bolo okrem zakúpenia aplikácie KIS Clavius tiež zakúpenie nového PC a pultu vhodného pre jednoduchý prístup používateľov k zdrojom. Na tomto zariadení je sprístupnený okrem katalógu InfoGate tiež online katalóg mestskej knižnice, portál Slovenská knižnica, elektronický informačný zdroj EBSCO, ale aj regionálnej zdroje informácií.

Týmto projektom sme vytvorili jednoduchý prístupový bod k širokému spektru informácií a zároveň sprístupnili informácie o našom fonde cez súborný katalóg čitateľom a knižníciam z celého Slovenska.

Čo to znamená pre našich čitateľov a používateľov?

Na jednom mieste návštevníci knižnice získajú informácie cez online katalóg o našom fonde tak ako doteraz. Zároveň sa však môžu online prihlásiť na portál súborného katalógu slovneských knižníc InfoGate www.infogate.sk a získať informácie o lokácii a statuse potrebných kníh v iných knižniciach. Portál Slovenská knižnica, ktorý sprístupňuje fondy najväčších knižníc na Slovensku a ktorý je prístupný cez novovytvorený prístupový bod vďaka projektu Brána do sveta informácií, tiež ponúka používateľovi možnosť zistiť informácie o lokácií a statuse požadovaných kníh a článkov.

Zároveň na tomto mieste používatelia môžu využiť prístup do fulltextovej databázy EBSCO a vyhľadať si články v rôznych jazykoch na rôzne odborné témy. Aby naši návštevníci knižnice dostali od nás komplexný a bohatý balík informácií, vytvorili sme v roku 2015 zoznam voľne prístupných elektronických informačných zdrojov kníh, archívnych, muzeálnych a galerijných predmetov. Tu sa nachádzajú aj rýchle odkazy na tieto stránky. Neustále budujeme na našej webovej stránke súbor regionálnych informácií, ktorý je už čiastočne sprístupnený.

Pri prístupovom bode sú dostupné návody na použitie katalógov a databáz. Pre všetkých záujemcov sú k dispozícii knihovníčky, ktoré radi poradia a odpovedia na otázky. Projekt bol tiež realizovaný vďaka dotácii z Ministerstva kultúry SR.

Samozrejme, že stránky sú prístupné aj z pohodlia vášho domova:

súborný katalóg InfoGate: www.infogate.sk

online katalóg MsK KNM: www.opac.kysuckenovemesto.sk

portál Slovenská knižnica: www.kis3g.sk

zoznam voľne prístupnych zdrojov: www.kniznica.kysuckenovemesto.sk/sluzby/eiz.html

regionálne informácie: www.kysuckenovemesto.sk

Späť

Najnovšie

25.11.2017 napísal dš

farby

Farby jesene – Deň materských škôl na Slovensku

Významným medzníkom v dejinách predškolskej pedagogiky na Slovensku sa stal dátum 4. november 1829. V tento deň vznikla a bola založená v Banskej Bystrici prvá detská opatrovňa na Slovensku.

Čítať ďalej…

23.11.2017 napísal dš

Štvrté stretnutie

Dňa 21.10. 2017 sa uskutočnilo 4. stretnutie hornouličanov.

Čítať ďalej…

22.11.2017 napísal dš

Stretnutie s remeslom, ktoré kedysi živilo celé rodiny

Pri jemnej melódii vychádzajúcej z prehrávača sa začala prejavovať naša fantázia a s ňou i premena tvrdej a zatiaľ nepoddajnej hliny na svietnik a misky v tvare jesenného listu.

Čítať ďalej…

20.11.2017 napísal dš

Telocvičňa v rukách druhákov

Počas chladných jesenných dní sa druhý ročník ZŠ Nábrežná zapojil do relaxačno-športového dopoludnia pod názvom RÝCHLY A OBRATNÝ.

Čítať ďalej…

19.11.2017 napísal dš

sarkany

Jesenná šarkaniáda

Deti v ŠKD pri ZŠ Clementisova si užívali jeseň plnými dúškami.

Čítať ďalej…

17.11.2017 napísal dš

lampiony

Deň materských škôl na Slovensku sme oslávili lampiónovým sprievodom

Každoročne v novembri sa Materská škola na Ulici 9. mája zapája do celoslovenského sviatku Dňa  materských škôl, ktorý bol vyhlásený MŠ SR.

Čítať ďalej…

15.11.2017 napísal dš

ocenenei

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2017 v Žilinskom kraji.

Čítať ďalej…

13.11.2017 napísal dš

bystrica

Návšteva orloja v Starej Bystrici

7. novembra 2017 sa vybrali seniori z Centra sociálnych služieb Kamence na návštevu do Starej Bystrice, aby si pozreli jeden z najmladších orlojov na svete.

Čítať ďalej…

11.11.2017 napísal dš

oktober

Október – mesiac úcty k starším

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sme v Centre sociálnych služieb Kamence v Kysuckom Novom Meste prijali vzácnu návštevu.

Čítať ďalej…