Počasie

Dnes
Weather icon °C
Vietor: m/s
Vlhkosť:
Tlak: mb
Viditeľnosť: km

Spravodajstvo

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva

30.08.2017 napísal dš

hasici

Dňa 24. 8. 2017 sa konalo neplánované rokovanie MsZ, na ktorom bola prerokovaná a schválená žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR na opravu budovy dobrovoľného hasičského zboru v našom meste na Ul. Pivovarskej. Výzva na predkladanie žiadosti bola zverejnená 17. 7. 2017, pričom termín uzávierky podávania žiadosti bol stanovený do 31. 8. 2017. Účelom dotácie je zvýšenie ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov hasičských staníc. Minimálna výška dotácie bola stanovená na 5 000 € a maximálna na sumu 30 000 €. Mesto sa uchádza o maximálnu výšku dotácie, ktorú by sme použili na oplechovanie veže na sušenie hadíc, opravu strešnej krytiny, opravu fasády, výmenu okien a dverí, výmenu klampiarskych konštrukcií (žľaby a zvody) a opravu podbitia strechy. Rozpočet na uvedené opravy bol vypočítaný na sumu 29.915 €. Z toho spoluúčasť mesta je najmenej 5% z celkových výdavkov, čo predstavuje sumu 1.496 €. V prípade nižšej dotácie bude spoluúčasť mesta vyššia. Budeme dúfať, že nám bude uvedená dotácia schválená, a to v čo najvyššej sume. Na uvedenom rokovaní zastupiteľstva bola tiež schválená III. zmena rozpočtu nášho mesta týkajúca rozpočtového krytia kapitálových výdavkov na investičné akcie, u ktorých je predpoklad dokončenia do konca tohto roka. Takéto zdrojové krytie prostredníctvom príjmových finančných operácií musí byť schválené do 31. 8. príslušného roka. Preto sme sa rozhodli aj tento materiál dať schváliť na tomto rokovaní. Jedná sa o tieto investičné akcie:

- nákup dopravného pracovného stroja – vymeniteľnej nadstavby určenej na letnú údržbu (zametanie mestských komunikácií) pre príspevkovú organizáciu Údržba mesta KNM - schválené finančné prostriedky - 110 000 €,

- rekonštrukcia chodníkov a verejného osvetlenia na miestnej komunikácii Ul. Litovelská - 180 000 €,

- rekonštrukcia chodníka na miestnej komunikácii na Dubskej ceste – 20 000 €,

- rekonštrukcia veľkej zasadačky MsÚ - 187 000 €,

- projektová dokumentácia stavby Miestna komunikácia a verejné osvetlenie ku Lipke - 6 000 €,

- projektová dokumentácia stavby Miestna komunikácia a verejné osvetlenie Ul. Kukučínova - 6 000 €,

- projektová dokumentácia stavby Miestna komunikácia a verejné osvetlenie Neslušská cesta - 6 000 €,

- prístavba a stavebné úpravy Domu smútku Budatínska Lehota - 35 000 €.

 

JUDr. Ľubomír Ježo

 

 

 

 

Späť

Najnovšie

21.09.2017 napísal dš

vystava

Seniori na výstave Za oknami našich zariadení

Seniori zo Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb Kysucké Nové Mesto, Štúrova si dňa 13.9. 2017 boli pozrieť výstavu „Za oknami našich zariadení“, ktorú usporiadal Žilinský samosprávny kraj.

Čítať ďalej…

19.09.2017 napísal dš

eu

Európa a ZŠ Nábrežná

Ten, kto sleduje medzinárodné aktivity ZŠ Nábrežná, určite mu neušlo viacero vecí. A síce, škola sa už niekoľko rokov zapája do spolupráce s českou a poľskou školou v Jablunkove a ináč tomu nebude ani v novom školskom roku.

Čítať ďalej…

17.09.2017 napísal dš

skola

Letná škola predškoláka

V dňoch 21. až 25. augusta 2017 sa ZŠ Dolinský potok otvorila pre najmladších školákov. Žiaci prvých ročníkov sa zúčastnili Letnej školy predškoláka.

Čítať ďalej…

16.09.2017 napísal dš

biela

Víťazstvá, ktoré pomáhajú

Biela pastelka je v roku 2017 ohraničená 1. júnom a 31. decembrom. Podporiť aktivity pre nevidiacich a slabozrakých je možné príspevkom na účet verejnej zbierky.

Čítať ďalej…

14.09.2017 napísal dš

hasici

Medzinárodná výstava Hasičské hobby v Kysuckom Novom Meste

Výstav Hasičské hoby bude v Dome kultúry Kysucké nové Mesto otvorená do 20.9. 2017 denne od 10.00 do 17.00 hod.

Čítať ďalej…

13.09.2017 napísal dš

ss

Budúci „IT špecialisti“ sa vzdelávali aj počas prázdnin

Kto chce byť odborník, musí robiť viac, ako je štandard. To si uvedomili aj niektorí žiaci zo základných škôl a rozhodli sa počas prázdnin absolvovať letný kurz v Spojenej škole v Kysuckom Novom Meste.

Čítať ďalej…

12.09.2017 napísal dš

sytev

OFFLINE-ONLIFE

Cieľom celého projektu bolo poukázať na veľký problém súčasnej spoločnosti a najmä mládeže, ktorým sú sociálne siete a sociálne médiá.

Čítať ďalej…

10.09.2017 napísal dš

hry

Klub spoločenský hier

S našimi starkými zo Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb v Kysuckom Novom Meste sme strávili aktívne predpoludnie športom a hraním spoločenských hier.

Čítať ďalej…

08.09.2017 napísal dš

projekt

Spojená škola učí aj deti z iných škôl

Technika sa natoľko stala našou súčasťou, že jej neočakávaná absencia zamrzí nejedného z nás.

Čítať ďalej…