Spravodajstvo

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva

30.08.2017 napísal dš

hasici

Dňa 24. 8. 2017 sa konalo neplánované rokovanie MsZ, na ktorom bola prerokovaná a schválená žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR na opravu budovy dobrovoľného hasičského zboru v našom meste na Ul. Pivovarskej. Výzva na predkladanie žiadosti bola zverejnená 17. 7. 2017, pričom termín uzávierky podávania žiadosti bol stanovený do 31. 8. 2017. Účelom dotácie je zvýšenie ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov hasičských staníc. Minimálna výška dotácie bola stanovená na 5 000 € a maximálna na sumu 30 000 €. Mesto sa uchádza o maximálnu výšku dotácie, ktorú by sme použili na oplechovanie veže na sušenie hadíc, opravu strešnej krytiny, opravu fasády, výmenu okien a dverí, výmenu klampiarskych konštrukcií (žľaby a zvody) a opravu podbitia strechy. Rozpočet na uvedené opravy bol vypočítaný na sumu 29.915 €. Z toho spoluúčasť mesta je najmenej 5% z celkových výdavkov, čo predstavuje sumu 1.496 €. V prípade nižšej dotácie bude spoluúčasť mesta vyššia. Budeme dúfať, že nám bude uvedená dotácia schválená, a to v čo najvyššej sume. Na uvedenom rokovaní zastupiteľstva bola tiež schválená III. zmena rozpočtu nášho mesta týkajúca rozpočtového krytia kapitálových výdavkov na investičné akcie, u ktorých je predpoklad dokončenia do konca tohto roka. Takéto zdrojové krytie prostredníctvom príjmových finančných operácií musí byť schválené do 31. 8. príslušného roka. Preto sme sa rozhodli aj tento materiál dať schváliť na tomto rokovaní. Jedná sa o tieto investičné akcie:

- nákup dopravného pracovného stroja – vymeniteľnej nadstavby určenej na letnú údržbu (zametanie mestských komunikácií) pre príspevkovú organizáciu Údržba mesta KNM - schválené finančné prostriedky - 110 000 €,

- rekonštrukcia chodníkov a verejného osvetlenia na miestnej komunikácii Ul. Litovelská - 180 000 €,

- rekonštrukcia chodníka na miestnej komunikácii na Dubskej ceste – 20 000 €,

- rekonštrukcia veľkej zasadačky MsÚ - 187 000 €,

- projektová dokumentácia stavby Miestna komunikácia a verejné osvetlenie ku Lipke - 6 000 €,

- projektová dokumentácia stavby Miestna komunikácia a verejné osvetlenie Ul. Kukučínova - 6 000 €,

- projektová dokumentácia stavby Miestna komunikácia a verejné osvetlenie Neslušská cesta - 6 000 €,

- prístavba a stavebné úpravy Domu smútku Budatínska Lehota - 35 000 €.

 

JUDr. Ľubomír Ježo

 

 

 

 

Späť

Najnovšie

18.12.2017 napísal dš

kniha

Knižná novinka od Kysučanky

Na pulty kníhkupectiev sa v týchto dňoch dostal titul Tvoja kniha do kabelky od Kysučanky Alžbety Jánošíkovej. Kniha môže potešiť i pod vianočným stromčekom.

Čítať ďalej…

18.12.2017 napísal dš

info

Farnosť sv. Jakuba informuje

Farnosť sv. Jakuba informuje - spoločné sväté spovede, rozpis omší a iné.

Čítať ďalej…

16.12.2017 napísal dš

beneficia

Benefičný koncert splnil očakávania

K predvianočnému času patrí i konanie dobrých skutkov. Túto možnosť ľahko a rýchlo urobiť dobrý skutok ponúkal benefičný koncert s názvom Malý princ v krajine nádeje.

Čítať ďalej…

15.12.2017 napísal dš

vianoce

Žijeme na Trojmedzí aj keď vonku sneží

S decembrom sa spája veľmi veľa pranostík. Posledný mesiac v roku má zvláštnu čarovnú atmosféru, prichádzajú Vianoce.

Čítať ďalej…

13.12.2017 napísal dš

vyhodnotenie

Kto mal nakrajšie okolie pri bytovke?

Sviatok sv. Mikuláš priniesol i vyhodnotenie súťaže o Najkrajšiu výzdobu priľahlého pozemku - kvetinová výzdoba. Táto súťaž sa koná v našom meste už niekoľko rokov a naberá na popularite.

Čítať ďalej…

13.12.2017 napísal dš

skolka

Materská škola na Ulici 9. mája získala nový šat

Materská škola na Ulici 9. mája dostala v tomto roku nový šat. Veľká rekonštrukcia sa konala v čase od februára do septembra 2017

Čítať ďalej…

12.12.2017 napísal dš

mikulas

Mikuláš v Materskej škole na Ulici 9. mája

Zima konečne vystrčila svoje mrazivé drápky a ukázala svoju bielu tvár. A to sa už celá MŠ začala pripravovať na príchod Mikuláša.

Čítať ďalej…

11.12.2017 napísal dš

cervene stuzky

Červená stužka na SOŠ strojníckej

AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás. Jedenásty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky, prebiehal od 1. septembra 2017 a vyvrcholil 1. decembra 2017 – na Svetový deň boja proti AIDS.

Čítať ďalej…

09.12.2017 napísal dš

Poďakovanie a oznam

Základná organizácia Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami sa chce poďakovať Mestu KNM pod vedením primátora mesta Ing. Jána Hartela a mestskému zastupiteľstvu v KNM za poskytnutie priestorov a finančnú pomoc v DC Klub 75, kde sa spoločne stretávame s našimi členmi každú stredu o 14.00 hod.

Čítať ďalej…

07.12.2017 napísal dš

vianoce

Podujatia s nádychom Vianoc

Na nastávajúcich 7 dní sú pre vás pripravené podujatia s vôňou Vianoc - Dotyk zimy, Adventný kalendár, Kúzelná noc, Vianočný punč v Dubí, Vianočné trhy žiakov a mnoho iného.

Čítať ďalej…