Spravodajstvo

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva

30.08.2017 napísal dš

hasici

Dňa 24. 8. 2017 sa konalo neplánované rokovanie MsZ, na ktorom bola prerokovaná a schválená žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR na opravu budovy dobrovoľného hasičského zboru v našom meste na Ul. Pivovarskej. Výzva na predkladanie žiadosti bola zverejnená 17. 7. 2017, pričom termín uzávierky podávania žiadosti bol stanovený do 31. 8. 2017. Účelom dotácie je zvýšenie ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov hasičských staníc. Minimálna výška dotácie bola stanovená na 5 000 € a maximálna na sumu 30 000 €. Mesto sa uchádza o maximálnu výšku dotácie, ktorú by sme použili na oplechovanie veže na sušenie hadíc, opravu strešnej krytiny, opravu fasády, výmenu okien a dverí, výmenu klampiarskych konštrukcií (žľaby a zvody) a opravu podbitia strechy. Rozpočet na uvedené opravy bol vypočítaný na sumu 29.915 €. Z toho spoluúčasť mesta je najmenej 5% z celkových výdavkov, čo predstavuje sumu 1.496 €. V prípade nižšej dotácie bude spoluúčasť mesta vyššia. Budeme dúfať, že nám bude uvedená dotácia schválená, a to v čo najvyššej sume. Na uvedenom rokovaní zastupiteľstva bola tiež schválená III. zmena rozpočtu nášho mesta týkajúca rozpočtového krytia kapitálových výdavkov na investičné akcie, u ktorých je predpoklad dokončenia do konca tohto roka. Takéto zdrojové krytie prostredníctvom príjmových finančných operácií musí byť schválené do 31. 8. príslušného roka. Preto sme sa rozhodli aj tento materiál dať schváliť na tomto rokovaní. Jedná sa o tieto investičné akcie:

- nákup dopravného pracovného stroja – vymeniteľnej nadstavby určenej na letnú údržbu (zametanie mestských komunikácií) pre príspevkovú organizáciu Údržba mesta KNM - schválené finančné prostriedky - 110 000 €,

- rekonštrukcia chodníkov a verejného osvetlenia na miestnej komunikácii Ul. Litovelská - 180 000 €,

- rekonštrukcia chodníka na miestnej komunikácii na Dubskej ceste – 20 000 €,

- rekonštrukcia veľkej zasadačky MsÚ - 187 000 €,

- projektová dokumentácia stavby Miestna komunikácia a verejné osvetlenie ku Lipke - 6 000 €,

- projektová dokumentácia stavby Miestna komunikácia a verejné osvetlenie Ul. Kukučínova - 6 000 €,

- projektová dokumentácia stavby Miestna komunikácia a verejné osvetlenie Neslušská cesta - 6 000 €,

- prístavba a stavebné úpravy Domu smútku Budatínska Lehota - 35 000 €.

 

JUDr. Ľubomír Ježo

 

 

 

 

Späť

Najnovšie

22.03.2018 napísal dš

navst

Návšteva misionára z Tanzánie

Dňa 27. 2. a 1. 3. 2018 sme mali v ZŠ Dolinský potok vzácnu návštevu

Čítať ďalej…

20.03.2018 napísal dš

muzeum

Seniori na návšteve Kysuckého múzea v Čadci

V piatok 9. marca sa seniori z nášho zariadenia vybrali na návštevu Kysuckého múzea v Čadci, kde si pozreli výstavu „To vajíčko maľované, to je z lásky darované.“

Čítať ďalej…

19.03.2018 napísal dš

info

Farnosť sv. Jakuba informuje

Farnosť sv. Jakuba informuje - rozpis omší a iné.

Čítať ďalej…

18.03.2018 napísal dš

voda

Svetový deň vody

Pri príležitosti svetového dňa vody 21.3.2018 (streda) bude Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci poskytovať poradenské služby pre občanov.

Čítať ďalej…

16.03.2018 napísal dš

poriadky

Cestovné poriadky na rok 2018

Vo Zvestiach KNM sme postupne uverejňovali cestovné poriadky SAD a ŽSK. Tie však môžete nájsť aj na webovej stránke mesta vo formáte vhodnom pre tlač.

Čítať ďalej…

14.03.2018 napísal dš

erazmus

Zlepšovaním kvality učiteľov k zvýšeniu kvality vyučovania

Erasmus+ je program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe. S rozpočtom 14,7 miliardy EUR poskytuje vyše 4 miliónom Európanov príležitosti na štúdium, odbornú prípravu, získavanie skúseností a dobrovoľnícku prácu v zahraničí.

Čítať ďalej…

12.03.2018 napísal dš

tyzden

Týždeň mozgu

Týždeň mozgu je názov medzinárodnej akcie, ktorú v rámci SR organizuje Slovenská Alzheimerova spoločnosť, Nadácia MEMORY, Centrum MEMORY v spolupráci s Regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR.

Čítať ďalej…

10.03.2018 napísal dš

pozemok

Opäť je tu súťaž o najkrajší priľahlý pozemok

Mesto Kysucké Nové Mesto vyhlasuje IX. ročník „Súťaže o najkrajšiu výzdobu priľahlého pozemku (kvetinová výzdoba)“. 

Čítať ďalej…

08.03.2018 napísal dš

info

Ministerstvo informuje spotrebiteľov

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR informuje spotrebiteľov o nebezpečnom akrylamide v potravinách.

Čítať ďalej…

06.03.2018 napísal dš

spomienka

Smútočné stretnutie

Ani občania nášho mesta neostali ľahostajní voči aktuálnej smutnej udalosti. Mnohí navštívili smútočný pochod v Žiline a iní zapálili sviečku na pamiatku dvoch mladých ľudí na Námestí slobody pri soche sv. Jakuba.

Čítať ďalej…