Počasie

Dnes
Weather icon °C
Vietor: m/s
Vlhkosť:
Tlak: mb
Viditeľnosť: km

Spravodajstvo

Spojená škola učí aj deti z iných škôl

08.09.2017 napísal dš

projekt

Technika sa natoľko stala našou súčasťou, že jej neočakávaná absencia zamrzí nejedného z nás. Nestačí však byť len jej používateľom. Je dobré ju vedieť opraviť, vylepšiť či vytvoriť novú. Toto si dobre uvedomuje i Spojená škola v Kysuckom Novom Meste, a preto sa zameriava na výučbu technických odborov na vyššej úrovni. Aby ešte viac zefektívnila výučbu žiakov, rozhodla sa vytvoriť projekt „Učme sa učením druhých“. Podporu pri realizácii našla u Nadácie Slovenskej sporiteľne, ktorá pomohla s financovaním výstavby multimediálnej učebne a s nákupom učebných pomôcok, súčiastok, materiálu a zariadení.

Cieľov projektu bolo niekoľko. Zvýšiť motiváciu, vedomosti a zručnosti vlastných žiakov, vytvoriť moderné prostredie pre výučbu, zvýšiť záujem detí zo základných škôl o štúdium technických odvetví, zlepšiť spoluprácu so základnými školami, aby žiaci mali ľahší prechod na ďalší stupeň atď. V rámci projektu sa preto muselo realizovať množstvo aktivít. Najskôr sa svojpomocne prestavala a vybavila modernými zariadeniami učebňa. Následne sa vytvorili učebné pomôcky a materiály, pomocou ktorých sa učili žiaci programovať inteligentné systémy. Aplikovaním aktivizujúcej problémovej metódy sa u žiakov zlepšilo osvojovanie si vedomostí tejto náročnej problematiky, keďže praktická výučba na báze objavovania riešenia úloh s gradujúcimi problémami je ideálnou metódou na výučbu technických predmetov. V tomto okamihu bolo možné prejsť ku kľúčovej aktivite. Vyškolení žiaci spolu s pedagógom začali navštevovať základné školy, aby na nich vyučovali hravou formou druhých žiakov. Tým, že sa žiaci sami ocitli v úlohe učiteľa, nielenže niečo naučili druhých, ale sami zlepšili svoje prezenčné, komunikačné a odborné zručnosti. Žiakom základných škôl sa tým vytvorila pozitívna klíma a náročná látka im bola prezentovaná im bližším štýlom.

Aby sa efektívne využil aj čas prázdnin, pred ich začatím začali žiaci pracovať na vlastných projektoch zameraných na problematiku riadiacich systémov. So svojimi výtvormi sa následne zapoja do súťaže, pretože každá práca si zaslúži odmenu. V nasledujúcom období sa teda môžeme tešiť na prezentovanie prác, ktoré odzrkadlia kvalitu vedomostí žiakov. Za pomoc pri projekte ďakujeme všetkým zúčastnený osobám a organizáciám.

Peter Remiš

Späť

Najnovšie

21.09.2017 napísal dš

vystava

Seniori na výstave Za oknami našich zariadení

Seniori zo Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb Kysucké Nové Mesto, Štúrova si dňa 13.9. 2017 boli pozrieť výstavu „Za oknami našich zariadení“, ktorú usporiadal Žilinský samosprávny kraj.

Čítať ďalej…

19.09.2017 napísal dš

eu

Európa a ZŠ Nábrežná

Ten, kto sleduje medzinárodné aktivity ZŠ Nábrežná, určite mu neušlo viacero vecí. A síce, škola sa už niekoľko rokov zapája do spolupráce s českou a poľskou školou v Jablunkove a ináč tomu nebude ani v novom školskom roku.

Čítať ďalej…

17.09.2017 napísal dš

skola

Letná škola predškoláka

V dňoch 21. až 25. augusta 2017 sa ZŠ Dolinský potok otvorila pre najmladších školákov. Žiaci prvých ročníkov sa zúčastnili Letnej školy predškoláka.

Čítať ďalej…

16.09.2017 napísal dš

biela

Víťazstvá, ktoré pomáhajú

Biela pastelka je v roku 2017 ohraničená 1. júnom a 31. decembrom. Podporiť aktivity pre nevidiacich a slabozrakých je možné príspevkom na účet verejnej zbierky.

Čítať ďalej…

14.09.2017 napísal dš

hasici

Medzinárodná výstava Hasičské hobby v Kysuckom Novom Meste

Výstav Hasičské hoby bude v Dome kultúry Kysucké nové Mesto otvorená do 20.9. 2017 denne od 10.00 do 17.00 hod.

Čítať ďalej…

13.09.2017 napísal dš

ss

Budúci „IT špecialisti“ sa vzdelávali aj počas prázdnin

Kto chce byť odborník, musí robiť viac, ako je štandard. To si uvedomili aj niektorí žiaci zo základných škôl a rozhodli sa počas prázdnin absolvovať letný kurz v Spojenej škole v Kysuckom Novom Meste.

Čítať ďalej…

12.09.2017 napísal dš

sytev

OFFLINE-ONLIFE

Cieľom celého projektu bolo poukázať na veľký problém súčasnej spoločnosti a najmä mládeže, ktorým sú sociálne siete a sociálne médiá.

Čítať ďalej…

10.09.2017 napísal dš

hry

Klub spoločenský hier

S našimi starkými zo Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb v Kysuckom Novom Meste sme strávili aktívne predpoludnie športom a hraním spoločenských hier.

Čítať ďalej…

08.09.2017 napísal dš

projekt

Spojená škola učí aj deti z iných škôl

Technika sa natoľko stala našou súčasťou, že jej neočakávaná absencia zamrzí nejedného z nás.

Čítať ďalej…