Spravodajstvo

Spojená škola učí aj deti z iných škôl

08.09.2017 napísal dš

projekt

Technika sa natoľko stala našou súčasťou, že jej neočakávaná absencia zamrzí nejedného z nás. Nestačí však byť len jej používateľom. Je dobré ju vedieť opraviť, vylepšiť či vytvoriť novú. Toto si dobre uvedomuje i Spojená škola v Kysuckom Novom Meste, a preto sa zameriava na výučbu technických odborov na vyššej úrovni. Aby ešte viac zefektívnila výučbu žiakov, rozhodla sa vytvoriť projekt „Učme sa učením druhých“. Podporu pri realizácii našla u Nadácie Slovenskej sporiteľne, ktorá pomohla s financovaním výstavby multimediálnej učebne a s nákupom učebných pomôcok, súčiastok, materiálu a zariadení.

Cieľov projektu bolo niekoľko. Zvýšiť motiváciu, vedomosti a zručnosti vlastných žiakov, vytvoriť moderné prostredie pre výučbu, zvýšiť záujem detí zo základných škôl o štúdium technických odvetví, zlepšiť spoluprácu so základnými školami, aby žiaci mali ľahší prechod na ďalší stupeň atď. V rámci projektu sa preto muselo realizovať množstvo aktivít. Najskôr sa svojpomocne prestavala a vybavila modernými zariadeniami učebňa. Následne sa vytvorili učebné pomôcky a materiály, pomocou ktorých sa učili žiaci programovať inteligentné systémy. Aplikovaním aktivizujúcej problémovej metódy sa u žiakov zlepšilo osvojovanie si vedomostí tejto náročnej problematiky, keďže praktická výučba na báze objavovania riešenia úloh s gradujúcimi problémami je ideálnou metódou na výučbu technických predmetov. V tomto okamihu bolo možné prejsť ku kľúčovej aktivite. Vyškolení žiaci spolu s pedagógom začali navštevovať základné školy, aby na nich vyučovali hravou formou druhých žiakov. Tým, že sa žiaci sami ocitli v úlohe učiteľa, nielenže niečo naučili druhých, ale sami zlepšili svoje prezenčné, komunikačné a odborné zručnosti. Žiakom základných škôl sa tým vytvorila pozitívna klíma a náročná látka im bola prezentovaná im bližším štýlom.

Aby sa efektívne využil aj čas prázdnin, pred ich začatím začali žiaci pracovať na vlastných projektoch zameraných na problematiku riadiacich systémov. So svojimi výtvormi sa následne zapoja do súťaže, pretože každá práca si zaslúži odmenu. V nasledujúcom období sa teda môžeme tešiť na prezentovanie prác, ktoré odzrkadlia kvalitu vedomostí žiakov. Za pomoc pri projekte ďakujeme všetkým zúčastnený osobám a organizáciám.

Peter Remiš

Späť

Najnovšie

22.02.2018 napísal dš

stretnutei

Petičný výbor vyhodnocoval harmonogram prác

V pondelok 12. februára preto navštívil mestský úrad v KNM riaditeľ sekcie cestnej dopravy a komunikácií Peter Varga, MBA, MSc. a vedúci oddelenia investičnej prípravy diaľnic Ing. Tomáš Pollák. Stretnutia sa zúčastnili tiež zástupcovia petičného výboru Ľubomír Jánoška, Ján Hartel, Jozef Grapa, Matej Fabšík a Anna Mičianová.

Čítať ďalej…

19.02.2018 napísal dš

karneval

Karneval v MŠ na Ulici 9. mája

Čas fašiangový sa pomaly kráti a už tradične každý rok v tomto období organizujeme v MŠ Kamence karneval.

Čítať ďalej…

18.02.2018 napísal dš

karneval

Karneval v MŠ Litovelská

Je už peknou tradíciou v materskej škole Litovelská každoročne realizovať fašiangový karneval pre deti. Tak tomu bolo aj 6.2. 2018 dopoludnia.

Čítať ďalej…

16.02.2018 napísal dš

dc

Výročná členská schôdza Denného centra Klub 75

Seniori Denného centra Klub 75 dňa 31.1. 2018 na Výročnej členskej schôdzi, ktorá sa konala v dome kultúry v Kysuckom Novom Meste, bilancovali svoje aktivity za rok 2017.

Čítať ďalej…

15.02.2018 napísal dš

2

Komu môžete darovať 2 percenta z daní v KNM?

Vaše dane môžu pomôcť! Darujte 2 % zo svojich daní pre občianske združenia v našom meste a podporte ich činnosť na poli kultúry,vzdelávania, športu, umenia či sociálnej práce.

Čítať ďalej…

15.02.2018 napísal dš

testovanie

Testovanie 5

Dňa 22.11. 2017 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl. Vedomosti sa overovali z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.

Čítať ďalej…

12.02.2018 napísal dš

ms kom

Zimné radosti a športy so Snehuľkou a Snehuľkom

Aj keď sneh prišiel neskoro a iba na chvíľu, deti z Materskej školy na Komenského ulici a z Budatínskej Lehoty sa veľmi potešili.

Čítať ďalej…

10.02.2018 napísal dš

tabo

Na letný tábor môžete myslieť už dnes

Centrum voľného času v Kysuckom Novom Meste už niekoľko rokov organizuje letné tábory pri mori. Je to skvelá príležitosť skĺbiť zábavu s poznávaním nových krajín a ich kultúr.

Čítať ďalej…

08.02.2018 napísal dš

yc

Novinka pre mladých

Mládežnícky parlament býva zakladaný aktívnymi mladými ľuďmi, ktorí majú chuť niečo vo svojom meste zmeniť respektíve ho istým pričinením formovať.

Čítať ďalej…

06.02.2018 napísal dš

zima

Zimný športový deň v škôlke

Pani Zima nadelila dostatok snehu, a tak sa pani učiteľky v MŠ Litovelská 605/9 v Kysuckom Novom Meste rozhodli, že pripravia pre deti zimný športový deň s názvom "Zimné kráľovstvo".

Čítať ďalej…