Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kysucké Nové MestoHľadať
 
 

Diaľnica D3

Záznam z pracovného stretnutia zástupcov petičného výboru petície D3 Vytlačiť
 

dialnica.jpegZáznam z pracovného stretnutia zástupcov petičného výboru petície D3 pre Kysuce a zástupcov MDV a NDS konanom na MsÚ Krásno nad Kysucou dňa 25.6. 2018.

Prítomní:
Za MDV SR: štátna tajomníčka Mgr. Ladislava Cengelová
Za NDS: Ing. Tomáš Polák
Za PV: Ing. Ľubomír Jánoška, Ing. Jozef Grapa, Ing. Ján Hartel, Jozef Cabuk

Cieľ stretnutia: vyhodnotiť súčasný stav prác, plnenie harmonogramu na rozostavanom úseku Svrčinovec – Čadca Bukov, plnenie harmonogramu predprojektovej a projektovej prípravy na plánovaných úsekoch Žilina – Brodno - KNM, KNM- Oščadnica, Oščadnica- Čadca Bukov.
Petičný výbor uvítal, že sa podarilo zachovať aj po zmene vo vláde kontinuitu dohodnutých stretnutí petičného výboru a zástupcov MDV SR, NDS, čo umožňuje petičnému výboru získavať aktuálne informácie o vývoji situácie v príprave a vo výstavbe D3 a reagovať na jej vývoj.
Informáciu o stave rozpracovanosti, stave predprojektovej a projektovej prípravy predniesol z poverenia pani štátnej tajomníčky Ladislavy Cengelovej Ing. Polák, ktorý zároveň podal vysvetlenia k vzneseným otázkam zástupcov PV. Bolo konštatované, že:

MDV SR, NDS deklarovalo dodržanie termínov zverejneného harmonogramu prác na úsekoch Svrčinovec - Čadca Bukov, Čadca Bukov - Oščadnica, Oščadnica – KNM.
Posun nastal v plnení harmonogramu v úseku Žilina, Brodno - KNM, ktorého súčasťou bol v minulosti diaľničný privádzač do KNM, a to z dôvodu zmeny technického riešenia (hĺbený tunel bude nahradený estakádou).
Tu za významný úspech vyjednávania petičného výboru so štátnymi orgánmi považuje petičný výbor vyčlenenie stavby privádzača KNM ako samostatnej stavby. Stavba má mimoriadny význam najmä pre mesto KNM. Jej realizácia umožní presmerovanie nákladnej a osobnej dopravy smerujúcej do priemyselnej zóny mimo obytnú zónu mesta. Podľa vyjadrenia zástupcu NDS harmonogram projektovej prípravy a realizácie stavby privádzača sa plní. Verejné obstarávanie na dodávateľa projektovej dokumentácie je pred ukončením a je predpoklad, že v druhom mesiaci r. 2019 môže začať verejné obstarávanie na dodávateľa stavby.
Zástupcovia petičného výboru v tejto súvislosti upozornili na potrebu svetelného riadenia dopravy v mieste pripojenia diaľničného privádzača na súčasnú cestu I/11 do doby zrealizovania úseku D3 Žilina Brodno  - KNM.
Petičný výbor vyjadril uspokojenie nad skutočnosťou, že NDS a MDV SR akceptovalo požiadavku petičného výboru, následne štúdiom Výskumného ústavu dopravného Žilina, na trasovanie D3 KNM -Oščadnica v úseku Krásno nad Kysucou – Povina so zachovaním súčasnej cesty I/11. Toto riešenie zabráni preneseniu regionálnej dopravy do mesta Krásno nad Kysucou, ktoré by nastalo v prípade záberu súčasnej cesty I/11 v uvedenom úseku.

Petičný výbor sa dohodol so zástupcami MDV SR a NDS na ďalšom stretnutí v októbri 2018.

V Krásne nad Kysucou dňa 25.06.2018

Zapísal: Ing. Ján Hartel

 


 
 

Petičný výbor vyhodnocoval harmonogram prác

peticny vybor.JPGDôležitým záverom z pracovného stretnutia zástupcov petičného výboru s premiérom SR Róbertom Ficom, štátnym tajomníkom Viktorom Stromčekom za účasti poslancov NR SR, ktoré bolo reakciou na otvorený list petičného výboru premiérovi a predsedovi NR SR ohľadom dostavby diaľnice D3 na konci októbra minulého roku bol tiež dohovor, že pán štátny tajomník v spolupráci so zástupcami NDS a petičného výboru zabezpečí spracovanie harmonogramu prác, ktoré by sa mali vykonať do konca tohto volebného obdobia. Na základe dohovoru mal byť tento harmonogram pravidelne kontrolovaný a vyhodnocované jeho plnenie pri pravidelných stretnutiach štátneho tajomníka s petičným výborom. 
V pondelok 12. februára 2018 preto navštívil mestský úrad v KNM riaditeľ sekcie cestnej dopravy a komunikácií Peter Varga, MBA, MSc. a vedúci oddelenia investičnej prípravy diaľnic Ing. Tomáš Pollák. Stretnutia sa zúčastnili tiež zástupcovia petičného výboru Ľubomír Jánoška, Ján Hartel, Jozef Grapa, Matej Fabšík a Anna Mičianová. V úvode Tomáš Pollák prítomných informoval, že práve v týchto dňoch projektant už spracováva technickú štúdiu ohľadom dočasných riešení dopravnej situácie v meste a na ceste I/11, ktoré by mali poslúžiť v dobe, kým sa nezrealizuje diaľnica D3. Peter Varga z MD SR  ubezpečil zástupcov petičného výboru, že výstavba diaľnice D3 je prioritou tejto vlády, a tiež, že sa snažia dodržať stanovené termíny harmonogramu prác štyroch nezačatých úsekov diaľnice. Oproti predošlému obdobiu je zmena v tom, že privádzač do KNM je vyčlenený z etapy Brodno – KNM ako samostatná stavba. Čo sa týka projektovej prípravy a výkupu pozemkov, je najlepšie pripravený a má sa realizovať ako prvá stavba. Výberové konanie na dodávateľa stavebných práce má byť vykonané do konca tohto roka a samotné začatie výstavby je podľa predloženého harmonogramu naplánované na 2. polovicu budúceho roku 2019.
Členovia petičného výboru sa zaujímali aj o finančné prostriedky, ktoré boli prisľúbené v roku 2017, mali byť určené na projektovú prípravu a výkup pozemkov. Zo strany NDS aj MD SR boli informovaní o tom, že v roku 2017 sa tieto prostriedky neminuli a mali byť presunuté do tohto roku. Táto skutočnosť by nemala mať vplyv na deklarované termíny uvádzané v harmonogramoch na ostatné 3 etapy Brodno - KNM, KNM - Oščadnica a Oščadnica - Čadca Bukov. Členom petičného výboru bolo prisľúbené, že koncom apríla sa uskutoční ďalšie stretnutie, kde tieto a ostatné finančné prostriedky potrebné na výkup pozemkov a prípravu projektovej dokumentácie budú petičnému výboru predložené vo forme konkrétnych položiek finančného plánu NDS na tento rok a výhľadovo na ďalšie 2 roky.


 

Reakcia na otvorený list

logo aktivity dialnica D3 pre kysuce.jpgDňa 31.10. 2017 sa uskutočnilo na VÚC Žilina pracovné stretnutie zástupcov petičného výboru Ľubomíra Jánošku, Jána Hartela a Jozefa Grapu s premiérom SR Róbertom Ficom, štátnym tajomníkom Viktorom Stromčekom za účasti poslancov NR SR Igora Chomu a Jána Podmanického. Uskutočnilo sa ako reakcia na otvorený list petičného výboru premiérovi a predsedovi NR SR.
Výsledkom stretnutia je verejný prísľub p. premiéra, že vláda vyčlení potrebné finančné prostriedky na zabezpečenie výkupu pozemkov a projektovej prípravy nezačatých úsekov diaľnice D3 tak, aby bolo možné začať verejné obstarávanie na túto stavbu do konca tohto volebného obdobia. Zároveň bude z projektu diaľnice D3 Brodno  - KNM vyčlenený privádzač do KNM ako samostatná stavba. Na zhotovenie tejto stavby a jej prípravu budú vyčlenené finančné prostriedky tak, aby bolo možné začať jej verejné obstarávanie už v roku 2018.
Pán premiér požiadal petičný výbor o podporu na odblokovanie tzv. dlhovej brzdy. Zástupcovia petičného výboru deklarovali, že táto požiadavka bola podporená už v samotnej petícii za urýchlenú dostavbu D3 za predpokladu, že takto získané finančné prostriedky budú použité na predom určené investičné akcie do cestnej infraštruktúry, predovšetkým diaľnice.
Dôležitým záver bol tiež dohovor, že pán štátny tajomník v spolupráci so zástupcami NDS a petičného výboru zabezpečí spracovanie harmonogramu prác, ktoré by sa mali vykonať do konca tohto volebného obdobia. Na základe dohovoru bude tento harmonogram pravidelne kontrolovaný a vyhodnocované jeho plnenie pri pravidelných stretnutiach štátneho tajomníka s petičným výborom. O jeho plnení bude prostredníctvom petičného výboru informovaná verejnosť.
Získanie tohto verejného prísľubu považujeme za veľmi významný v snahe petičného výboru dosiahnuť pokrok v riešení dopravnej situácie na Kysuciach aj v samotnom meste KNM.

Ing. Ján Hartel, člen petičného výboru


 

Tlačová konferencia

Dnes 23.10. 2017 sa uskutočnila na MsÚ KNM tlačová konferencia, kde boli prítomní novinári oboznámení s otvoreným listom pre premiéra a predsedu NR SR, ako najvyšších predstaviteľov verejnej moci a zároveň predsedov koaličných strán tvoriacich vládnu koalíciu. List vznikol ako odozva na vyhlásenie ministra dopravy o prioritách v dopravnej infraštruktúre do konca roka 2020, v ktorých D3 nie je spomenutá v žiadnom úseku napriek doterajším uisteniam NDS a ministerstva dopravy o zaradení D3 medzi najvyššie priority na toto volebné obdobie.


 

Petícia za dostavbu D3

logo aktivity dialnica D3 pre kysuce.jpgV minulosti sme zverejnili príspevok o súčasnom stave okolo výstavby diaľnice D3 i o tom, že sa pripravuje petícia. Nejasné zaradenie stavby D3 medzi investičné priority vlády vyvolalo veľké znepokojenie v radoch našich občanov, ktorí musia znášať dlhodobo neriešenú záťaž automobilovou dopravou v meste. Tento neriešený problém sa týka i firiem, kolapsy dopravy v dôsledku dopravných špičiek a častých dopravných nehôd spôsobujú neodôvodnený nárast nákladov pri zabezpečovaní logistiky pre plynulosť výroby, či časté problémy s včasným príchodom zamestnancov na striedanie smien.
D3 bola schválená v kompetentných európskych inštitúciách ako Paneurópsky koridor VI. už v roku 1995. V rokoch 1999 - 2014 dostávajú prednosť pred výstavbou D3 úseky, ktoré nie sú na Slovensku hlavnými európskymi koridormi a majú nižšiu intenzitu dopravy. Dokonca nebol uprednostnený ani záujem o koordináciu so zahraničím (Poľsko, ČR, Maďarsko). Zo 100 km úseku Bielsko-Biala - Žilina má každý štát postaviť polovicu. Poľsko má postavených 42 km, Slovensko bude mať v roku 2017 v tomto úseku postavených len 17 km. Po otvorení úseku Zwardoň - Svrčinovec sa očakáva zvýšenie dennej intenzity dopravy o 5 000 áut. Špičková intenzita je až 2 000 áut za hodinu. Okrem toho tento úsek ošetruje dopravu tzv. košicko-bohumínskej trasy, teda prepája hlavný európsky koridor D1/E50 s Ostravou, Poľskom, Nemeckom.
Realizáciu D3 a R5 žiadali regionálne obchodné, priemyselné, hospodárske komory Slovenska, Poľska, Česka, Maďarska, zahraniční investori, podnikatelia. Oba tieto úseky spĺňajú všetky kritériá pre prioritnú výstavbu na rozdiel od iných ciest plánovaných so začatím výstavby do roku 2019.
Dôležitým argumentom na neodkladné dostavanie D3 je aj skutočnosť, že už vynaložené prostriedky na zhotovenie úseku Svrčinovec - Skalité a začínajúceho úseku Čadca Bukov – Svrčinovec (dokončenie 2020) neprinesú zásadné zlepšenie dopravnej situácie medzi Čadcou a Žilinou, pretože realizácia v súčasnosti kolabujúceho úseku pri KNM je podľa materiálu NDS plánovaná na rok 2026.
Nemenej dôležitým argumentom pre dostavanie D3 je štatistika nehodovosti na ceste I/11. Len za posledné roky 2015-2016 došlo na tomto úseku k 182 dopravným nehodám, pri ktorých bolo usmrtených 13 osôb, 22 bolo ťažko zranených a 66 ľahko. Nový rok 2017 začal tiež tragicky, v januári boli 3 osoby usmrtené a jedna ťažko zranená.
Prísľuby vlád na riešenie tejto situácie vybudovaním D3 a privádzača do priemyselnej zóny trvajú od roku 1999, kedy bola v meste etablovaná firmy INA Kysuce, teraz Schaeffler Kysuce. Zatiaľ bez výsledku! Bez výsledku ostali aj naše intervencie a ústretové kroky pri predchádzajúcich jednaniach s vedením NDS. Pri poslednej návšteve bolo naznačené, že sa uvažuje s návrhom na zmenu zákona o dlhodobej brzde pre získanie úveru na odsúhlasené investičné akcie. Myslíme si, že použitie takto získaných prostriedkov na presne určený účel s preukázanou naliehavosťou je dobré riešenie a podporujeme ho. Po vyhlásení ministra dopravy Érseka v týždenníku Trend, že diaľnice sa majú stavať na juhu a nie na kopcovitom severe, máme obavu, že získané financie by sa mohli použiť na menej naliehavé úseky, že politické argumenty opäť prevládnu nad odbornými.
Na základe vyššie uvedených argumentov sme sa rozhodli formou petície občanov celých Kysúc podporiť požiadavku za neodkladné dostavanie diaľnice D3 v celom úseku od Žiliny po hranicu s Poľskom. Chceme tak pridať na vážnosti našej požiadavky. Prípravný petičný výbor zložený z primátorov, zástupcov združení miest a obcí, zástupcu zamestnávateľov a riaditeľa regionálnej komory SOPK sa už stretol dvakrát a navrhol text petície:
„Petícia za neodkladné riešenie dopravnej situácie na ceste 1/11 Žilina - KNM - Čadca/hranica PL,CZ, urýchlené pokračovanie vo výstavbe diaľnice D3 v celom rozsahu, splnenie záväzkov investorom a občanom v regióne a splnenie medzinárodných záväzkov súvisiacich s výstavbou diaľnice D3.“
Po ďalších stretnutiach s predstaviteľmi ZMOS a zástupcami všetkých obcí petičný výbor zvolá tlačovku. Následne zverejníme všetky informácie ohľadom petície a možnostiach jej podporenia na webovej stránke mesta a vo Zvestiach KNM. Predpokladaný termín spustenia petície je mesiac február. Myslíme si, že problém s dopravou sa týka každého, i tých, čo nevlastnia auto, či starších občanov. Veď dopravné zápchy sa ich dotýkajú pri ceste do práce či pri potrebe záchranných zložiek ako sú hasiči a sanitka. Preto neváhajte a petíciu podporte!

za prípravný výbor Ing. Ján Hartel


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka