Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kysucké Nové MestoHľadať
 
 

Klub 75

klub-75.jpgBudova Denného centra Klub 75 na Belanského ulici je majetkom mesta Kysucké Nové Mesto. Jej správcom je Mestské kultúrno-športové stredisko KNM, ktoré sídli v Dome kultúry v Kysuckom Novom Meste. Priestory Denného centra Klub 75 sú poskytované bezplatne mestským neziskovým organizáciám a rôznym spolkom na realizovanie spoločných stretnutí, tiež na výstavy, schôdze, uskutočňuje sa tu aj pravidelný odber krvi pre dobrovoľníkov a mnohé ďalšie rôzne podujatia.

Denné centrum Klub 75 pravidelne využívajú tieto organizácie:

 • Senior Klub 75 
  (utorok, piatok v čase 14,00-16,00 hod.) 
 • Únia žien Slovenska 
  (nepravidelne) 
 • Klub Skleróza multiplex 
  (druhý štvrtok v mesiaci) 
 • ZO Telesne postihnutých civilizačnými chorobami 
  (streda v čase 14,00-16,00 hod.), 
 • Jednota dôchodcov Slovenska 
  (streda v čase 14,00-16,00 hod.) 
 • Klub drotárov 
  (pondelok v čase 17,00-19,00 hod.) 

 

Únia žien Slovenska
Občianske združenie Únia žien Slovenska je nezávislá mimovládna organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Je nástupníckou organizáciou Slovenského zväzu žien a do novembra roku 1997 pôsobila pod názvom Demokratická únia žien Slovenska.
ÚŽS má 11 821 členiek registrovaných v 8 krajských organizáciách –Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra, Banská Bystrica, Žilina, Prešov a Košice. Členstvo v občianskom združení je dobrovoľné. Členkou sa môže stať každá občianka Slovenskej republiky, ako aj občianka iného štátu s trvalým pobytom na území Slovenska, ak dosiahla vek 16 rokov a stotožňuje sa so stanovami ÚŽS.
Hlavným poslaním občianskeho združenia je snaha o tvorbu a zabezpečenie priestoru pre všestranný osobnostný, vzdelanostný a kultúrny rozvoj ženy a priestoru pre jej plnohodnotnú sebarealizáciu v rodinnom, ekonomickom, politickom a spoločenskom živote.
Základnými programovými cieľmi ÚŽS sú:
1. sledovať dodržiavanie všetkých práv žien, detí a rodín v súlade s už prijatými medzinárodnými dohovormi a ostatnými platnými predpismi a iniciovať v prípade potreby ich novelizáciu, resp. tvorbu ďalších predpisov
2. verejne vystupovať proti rôznym formám diskriminácie a intolerancie voči ženám v politickom, ekonomickom, spoločenskom a rodinnom živote
3. dbať o pozdvihnutie významu materstva a rodiny, prispievať k zachovaniu úplnej a zdravej rodiny a reprodukčného zdravia ženy
4. presadzovať právne normy riešenia sociálne–ekonomických potrieb žien a rodiny vôbec, so zvláštnym zreteľom na osamelé ženy, neúplné rodiny, rodiny so zdravotne postihnutými členmi
5. aktivizovať ženy k spoluúčasti na verejnom živote štátu, miest a obcí a zapájania sa do podnikateľských a charitatívnych aktivít
6. rozvíjať vlastenecké cítenie žien, úctu ku kultúrnemu dedičstvu a ľudovým tradíciám, vytvárať priestor pre záujmové činnosti, umelecké, kultúrne a oddychové aktivity v mieste bydliska
7. vytvárať podmienky na poskytovanie poradensko-právnych konzultácií, uskutočňovanie vzdelávacích aktivít.


 

Po stopách drotárstva na KysuciachVytlačiť
 

klub_drotarov_a_seniori (9).JPGDňa 24. septembra 2019  seniori v Dennom centre Klub 75 pod vedením skúsených majstrov umeleckého drôtovania Mgr. Škoríkovej, Ďuranovej, Šotkovskej, vyskúšali techniku umeleckého drôtovania. Naučili nás vyrábať jednoduché srdiečka z medeného drôtu a koraliek. Pri výrobe srdiečok sme si precvičili motoriku rúk a prstov a taktiež sme  v diskusii dali podnet na ďalšiu spoluprácu s Klubom drotárov v KNM.


 
 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka