Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kysucké Nové MestoHľadať
 
 

Kontakty na MsÚ

temp-image
Zoznam objektov na mape
TypNázovTextObrázok
ÚradMestský úrad Kysucké Nové MestoMestský úrad Kysucké Nové Mesto
Námestie slobody 94
024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 00314099
informacie@kysuckenovemesto.sk
Ukázať obrázok

Telefónny zoznam zamestnancov MsÚ

Ing. Ján Hartel primátor

Ing. Ján Hartel

Tel: 041/420 72 33

Mobil: 0903 801 858

E-mail: jan.hartel@kysuckenovemesto.sk


 

Ing. Jana Svrčková zástupca primátora

Ing. Jana Svrčková

Tel: 041/420 72 37

Mobil: 0905 791 695

E-mail: sekretariat1@kysuckenovemesto.sk


 

JUDr. Ľubomír Ježo prednosta úradu

JUDr. Ľubomír Ježo

Tel: 041/420 72 34

Mobil: 0907 888 082

E-mail: prednosta@kysuckenovemesto.sk


 

JUDr. Ing. Eva Chládková hlavný kontrolór

JUDr. Ing. Eva Chládková

Tel: 041/420 72 35

E-mail: kontrolor@kysuckenovemesto.sk


 

 

 
ODDELENIE,_REFERÁT, AdresaMeno_a_priezvisko Č._dverí Tel._číslo___E-mail
PrimátorIng. Ján Hartel22420 72 33 0903 801 858primator@kysuckenovemesto.sk
Zástupca primátoraIng. Jana Svrčková17420 72 37 0905 791 695sekretariat1@kysuckenovemesto.sk
Prednosta MsÚJUDr. Ľubomír Ježo26420 72 34 0907 888 082prednosta@kysuckenovemesto.sk
Hlavný kontrolórJUDr. Ing. Eva Chládková25420 72 35kontrolor@kysuckenovemesto.sk
ODDELENIE ORGANIZAĆNÉ, Námestie slobody 94    
SekretariátJana Fojtíková22420 72 32 0905 287 797informacie@kysuckenovemesto.sk
 Emília Labudíková22420 72 32informacie@kysuckenovemesto.sk
Referát právnyJUDr. Emília Mušková19420 72 36pravnik@kysuckenovemesto.sk
 Mgr. Lenka Ivaničová19420 72 36pravnik@kysuckenovemesto.sk
 Ivana Bajánková19420 72 16pravnik@kysuckenovemesto.sk
Referát mzdy a personálnyMária Janotová1420 72 22personal@kysuckenovemesto.sk
 Jana Kyklošová1420 72 22personal@kysuckenovemesto.sk
 Daniela Ďurčová1420 72 22personal@kysuckenovemesto.sk
Referát byt. a podn. činnostiViera Kublová14420 72 14 0905 683 674evidencia@kysuckenovemesto.sk
Referát matriky a evid.obyv.Jarmila Božeková7420 72 13matrika@kysuckenovemesto.sk
 Marta Škoriková7420 72 15matrika@kysuckenovemesto.sk
Referát informatikyMgr. Vladimír Fábik15420 72 21informatik@kysuckenovemesto.sk
 Bc. Dominik Šteiniger20420 72 38dominik.steiniger@kysuckenovemesto.sk
Podateľňa - osved. listín a podpisovTatiana Gáborová6420 72 11podatelna@kysuckenovemesto.sk
 Mgr. Irena Potocká6420 72 11podatelna@kysuckenovemesto.sk
ODDELENIE FINANČNÉ A SPRÁVY MAJETKU, Námestie slobody 94    
Referát financiíIng. Jarmila Bílešová12420 72 23 0911 292 348financie@kysuckenovemesto.sk
 Iveta Mihaldová11420 72 24 0911 292 349financie@kysuckenovemesto.sk
 Ružena Zelinová11420 72 40financie@kysuckenovemesto.sk
 Marta Cesneková12420 72 17financie@kysuckenovemesto.sk
 Mgr. Veronika Malíčková11420 72 24financie@kysuckenovemesto.sk
Ref. evid. a správy majetkuZdenka Kohútová11420 72 40financie@kysuckenovemesto.sk
PokladňaJana Ježová4420 72 43financie@kysuckenovemesto.sk
ODDELENIE VÝSTAVBY A ÚZEMNÉHO ROZVOJA, Litovelská 871    
Ref.územ.plánu a stav.poriad.Štefan Kultan47 420 41 81vystavba@kysuckenovemesto.sk
 Ing. Vladimír Androvič47 420 41 81vystavba@kysuckenovemesto.sk
Ref. fondu rozvoja bývaniaIng. Adriána Patyková 45420 41 85srb@kysuckenovemesto.sk
Referát životného prostrediaLucia Moravčíková47 420 41 82vystavba@kysuckenovemesto.sk
 Ing. Daniela Kočišová47 420 41 82vystavba@kysuckenovemesto.sk
ODDELENIE INVESTIČNÉ A REGION. ROZVOJA, Námestie slobody 94    
Referát investičného rozvojaIng. Miriam Jureková8420 72 30 0907 888 075investicie@kysuckenovemesto.sk
 Ivan Fábik 8420 72 30investicie@kysuckenovemesto.sk
 Mariana Vojtášová10420 72 26investicie@kysuckenovemesto.sk
ODDELENIE ŠKOLSTVA, SOCIÁLNYCH VECÍ A ZDRAVOTNÍCTVA, Litovelská 871    
Referát školstva a škol. úradMgr. Ladislav Vendrinský56420 41 87skolstvo@kysuckenovemesto.sk
Ref. soc. vecí a zdravotníctvaJana Virdzeková65420 41 83socialne@kysuckenovemesto.sk
 PhDr. Lenka Taranová67420 41 80socialne@kysuckenovemesto.sk
ODDELENIE DANÍ A POPLATKOV, Námestie slobody 94    
Referát dane z nehnuteľnostíOľga Ságová9420 72 27dane@kysuckenovemesto.sk
  Bc. Lenka Kubalová9420 72 28dane@kysuckenovemesto.sk
 Antónia Šrámková9420 72 28dane@kysuckenovemesto.sk
Ref. ostat. daní a poplatkovMária Chovancová8a420 72 29dane@kysuckenovemesto.sk
 Zuzana Svrčková8a420 72 29dane@kysuckenovemesto.sk
ÚTVAR CO, BOZP, DHZ, Litovelská 871    
Civilná ochranaEva Kiššová7420 41 84eva.kissova@kysuckenovemesto.sk
MESTSKÁ POLÍCIA, Námestie slobody 94    
Náčelník MP Ing. Marián Čuntala2420 72 12 0907 885 777msp@kysuckenovemesto.sk
Zástupca náčelníka MPZdeno Švaňa2420 72 12msp@kysuckenovemesto.sk
 Oľga Mrgáňová2420 72 12msp@kysuckenovemesto.sk
 Ing. Stanislav Dragoň20420 72 38msp@kysuckenovemesto.sk
MESTSKÁ KNIŽNICA, Belanského 9     
Vedúca PhDr. Dušana Šinalová 421 27 32 0918 569 193kniznica@kysuckenovemesto.sk
Redakcia Zvesti KNM PhDr. Dušana Šinalová 0904 744 995zvesti@kysuckenovemesto.sk
ÚDRŽBA MESTA, C. do Rudiny 673    
Riaditeľ  421 28 08udrzba_mesta@kysuckenovemesto.sk
Spojovateľka  421 28 74udrzba_mesta@kysuckenovemesto.sk
Správa cintorínov  421 21 31udrzba_mesta@kysuckenovemesto.sk

Mesto Kysucké Nové Mesto bolo zriadené zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí v dňoch 23. a 24. 11. 1990.

Kompetencie mesta sú stanovené:

  • Ústavou Slovenskej republiky
  • zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  • platným právnym poriadkom Slovenskej republiky
  • všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnej platnosti

Mesto Kysucké Nové Mesto je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Mesto je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
Základnou úlohou mesti pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka