Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kysucké Nové MestoHľadať
 
 

Kontakty na MsÚ

Telefónny zoznam zamestnancov MsÚ

Ing. Marián Mihalda primátor

Ing. Marián Mihalda

Tel: 041/420 72 33

E-mail: primator@kysuckenovemesto.sk


 

Mgr. František Šerík zástupca primátora

Mgr. František Šerík

Tel: 041/420 72 37

E-mail: zastupca@kysuckenovemesto.sk


 

JUDr. Ing. Eva Chládková hlavný kontrolór

JUDr. Ing. Eva Chládková

Tel: 041/420 72 35

E-mail: kontrolor@kysuckenovemesto.sk


 

PaedDr. Emília Becová prednostka

PaedDr. Emília Becová

Tel: 041/420 72 34

E-mail: prednostka@kysuckenovemesto.sk


 

 

 
ODDELENIE, REFERÁT, AdresaMeno a priezvisko Č.dverí Tel.čísloE-mail
PrimátorIng. Marián Mihalda22420 72 33 primator@kysuckenovemesto.sk
Zástupca primátoraMgr. František Šerík26420 72 37 zastupca@kysuckenovemesto.sk
Prednostka MsÚPaedDr. Emília Becová17420 72 34 prednostka@kysuckenovemesto.sk
Hlavný kontrolórJUDr. Ing. Eva Chládková25420 72 35kontrolor@kysuckenovemesto.sk
ODDELENIE ORGANIZAĆNÉ, Námestie slobody 94    
SekretariátJana Fojtíková22420 72 32 0905 287 797informacie@kysuckenovemesto.sk
 Emília Labudíková18420 72 32informacie@kysuckenovemesto.sk
Referát právnyMgr. Lenka Ivaničová19420 72 36pravnik@kysuckenovemesto.sk
 Ivana Bajánková19420 72 16pravnik@kysuckenovemesto.sk
Referát mzdy a personálnyMária Janotová1420 72 22personal@kysuckenovemesto.sk
 Jana Kyklošová1420 72 22personal@kysuckenovemesto.sk
 Daniela Ďurčová1420 72 22personal@kysuckenovemesto.sk
Referát byt. a podn. činnostiViera Kublová14420 72 14 0905 683 674evidencia@kysuckenovemesto.sk
 Bc. Gabriela Koyšová20420 72 38gabriela.koysova@kysuckenovemesto.sk
Referát matriky a evid.obyv.Jarmila Božeková7420 72 13obyvatelstvo@kysuckenovemesto.sk
 Marta Škoriková7420 72 15matrika@kysuckenovemesto.sk
Referát informatikyMgr. Vladimír Fábik15420 72 21informatik@kysuckenovemesto.sk
 Bc. Dominik Šteiniger20420 72 38dominik.steiniger@kysuckenovemesto.sk
Podateľňa - osved. listín a podpisovTatiana Gáborová6420 72 11podatelna@kysuckenovemesto.sk
 Mgr. Irena Potocká6420 72 11podatelna@kysuckenovemesto.sk
ODDELENIE FINANČNÉ A SPRÁVY MAJETKU, Námestie slobody 94    
Referát financiíIng. Jarmila Bílešová12420 72 23 0911 292 348financie@kysuckenovemesto.sk
 Iveta Mihaldová11420 72 24 0911 292 349financie@kysuckenovemesto.sk
 Ružena Zelinová11420 72 40financie@kysuckenovemesto.sk
 Marta Cesneková12420 72 17financie@kysuckenovemesto.sk
 Mgr. Veronika Malíčková11420 72 24financie@kysuckenovemesto.sk
 Mgr. Dominika Nekorancová16420 72 44financie@kysuckenovemesto.sk
 Ing. Janka Svrčková12420 72 17janka.svrckova@kysuckenovemesto.sk
PokladňaJana Ježová4420 72 43financie@kysuckenovemesto.sk
ODDELENIE VÝSTAVBY A ÚZEMNÉHO ROZVOJA, Litovelská 871    
Ref.územ.plánu a stav.poriad.Ing. Vladimír Androvič47 420 41 81vystavba@kysuckenovemesto.sk
 Štefan Kultan47 420 41 81vystavba@kysuckenovemesto.sk
Ref. fondu rozvoja bývaniaIng. Adriána Patyková 45420 41 85srb@kysuckenovemesto.sk
Referát životného prostrediaLucia Moravčíková47 420 41 82vystavba@kysuckenovemesto.sk
 Ing. Zuzana Kubicová47 420 41 82vystavba@kysuckenovemesto.sk
ODDELENIE INVESTIČNÉ A REGION. ROZVOJA, Námestie slobody 94    
Referát investičného rozvojaIng. Miriam Jureková8420 72 30 0907 888 075investicie@kysuckenovemesto.sk
 Ivan Fábik 8420 72 30investicie@kysuckenovemesto.sk
 Mariana Vojtášová10420 72 26investicie@kysuckenovemesto.sk
ODDELENIE ŠKOLSTVA, SOCIÁLNYCH VECÍ A ZDRAVOTNÍCTVA, Litovelská 871    
Referát školstva a škol. úradMgr. Ladislav Vendrinský56420 41 87skolstvo@kysuckenovemesto.sk
Ref. soc. vecí a zdravotníctvaJana Virdzeková65420 41 83socialne@kysuckenovemesto.sk
 PhDr. Lenka Taranová67420 41 80socialne@kysuckenovemesto.sk
ODDELENIE DANÍ A POPLATKOV, Námestie slobody 94    
Referát dane z nehnuteľnostíOľga Ságová9420 72 27dane@kysuckenovemesto.sk
  Bc. Lenka Kubalová9420 72 28dane@kysuckenovemesto.sk
 Antónia Šrámková9420 72 28dane@kysuckenovemesto.sk
Ref. ostat. daní a poplatkovMariana Chovancová8a420 72 29dane@kysuckenovemesto.sk
 Zuzana Svrčková8a420 72 29dane@kysuckenovemesto.sk
ÚTVAR CO, BOZP, DHZ, Litovelská 871    
Civilná ochranaIng. Adriána Patyková 45420 41 85adriana.patykova@kysuckenovemesto.sk
MESTSKÁ POLÍCIA, Námestie slobody 94  0905 427 987 
Náčelník MPIng. Miloš Smrek2420 72 12msp@kysuckenovemesto.sk
Zástupca náčelníka MPZdeno Švaňa2420 72 12msp@kysuckenovemesto.sk
 Oľga Mrgáňová2420 72 12msp@kysuckenovemesto.sk
 Ing. Stanislav Dragoň20420 72 38msp@kysuckenovemesto.sk
MESTSKÁ KNIŽNICA, Belanského 9     
VedúcaPhDr. Dušana Šinalová 421 27 32 0918 569 193kniznica@kysuckenovemesto.sk
Redakcia Zvesti KNMPhDr. Dušana Šinalová 0904 744 995zvesti@kysuckenovemesto.sk
ÚDRŽBA MESTA, C. do Rudiny 673    
RiaditeľMgr. Michal Poštek 0903802830udrzba_mesta@stonline.sk
Centrála údržby  421 28 74udrzba_mesta@stonline.sk
Správa cintorínov  421 21 31udrzba_mesta@stonline.sk

Mesto Kysucké Nové Mesto bolo zriadené zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí v dňoch 23. a 24. 11. 1990.

Kompetencie mesta sú stanovené:

  • Ústavou Slovenskej republiky
  • zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  • platným právnym poriadkom Slovenskej republiky
  • všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnej platnosti

Mesto Kysucké Nové Mesto je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Mesto je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
Základnou úlohou mesti pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.


 

ODDELENIE FINANČNÉ A SPRÁVY MAJETKU, Námestie slobody 94

Referat financií
Ing. Jarmila Bílešová12420 72 23 0911 292 348financie@kysuckenovemesto.sk
Iveta Mihaldová11420 72 24 0911 292 349financie@kysuckenovemesto.sk
webygroup
ÚvodÚvodná stránka