Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kysucké Nové MestoHľadať
 
 

Kultúrne a športové podujatia

Jakubovské hodyJakubovské hody
Mestský úrad Kysucké Nové Mesto, oddelenie organizačné, referát bytový a podnikateľskej činnosti dáva do pozornosti, že Mesto KNM každý rok organizuje „Jakubovské hody“.
Týmto pozývame širokú verejnosť na Jakubovské hody, ktoré budú spojené s kultúrnym programom, miestom, kde sa budú môcť občania občerstviť, taktiež bude možné si zakúpiť rôzne výrobky od remeselníkov a iných predajcov. Pre deti, mládež budú pripravené rôzne atrakcie.

Termín konania: 
Miesto konania: na Námestí slobody – remeselníci, občerstvovacie stánky, cukrovinky, bižutéria
Na Ulici Belanského – ostatný sortiment
Na Nábrežnej a Kysuckej ulici – kolotoče a rôzne atrakcie
Záujemcom o povolenie na predaj výrobkov počas Jakubovských hodov vybavujú povolenia osobne. Remeselníci si môžu svoje miesto rezervovať  na tel. č. 041/4207214 alebo e-mailom viera.kublova@kysuckenovemesto.sk.

 

Najlepsi kysucky gulas jozka micuru.JPGNajlepší kysucký guláš Jožka Mičuru
Súťaž vo varení gulášu je venovaná pamiatke na zosnulého Jozefa Mičuru, ktorý bol zakladateľom tohto podujatia.

Termín konania: 21.09.2019
Miesto konania: na sídlisku Kamence za pohostinstvom Domček.
Súťažné podmienky: Družstvo pozostáva z 3 členov ľubovoľného veku či pohlavia. Pri prihlasovaní zaplatí 15€ (5€ na osobu) ako štartovné. Maximálne množstvo uvareného gulášu je 30 litrov (minimálne však 40 porcií), guláš môže byť – mäsový, rybací, hubový, sójový... Súťažiaci musia uvariť guláš do 12.00 hod., prípravy sa začínajú od 7.30 hod.
Varenie začína po slávnostnom otvorení súťaže o 8,00 hod. (za porušenie strata bodov).
Súťažné vzorky pre porotu sa budú odoberať medzi 12.00 – 13.00 hod. Následne bude vyhlásené poradie šiestich víťazných družstiev a cena diváka.
Súťažiace družstvo môže vydávať guláš na konzumné lístky, ktoré poskytne organizátor súťaže, nesmie predávať guláš za hotovosť /diskvalifikácia/.Po vydaní gulášu si môžu prísť vymeniť lístky za hotovosť vo výške 60 % z vydaných gulášov, max. z 90 porcií gulášu.
Súťažiace družstvá si prinesú: kotlík, kuchynské potreby k príprave gulášu, nádobu na vodu, suroviny, koreniny a dochucovadlá. Podľa počasia odporúčame si priniesť dáždniky či slnečníky. 
Organizátori zabezpečia: vyhradené miesto, stolík, drevo a vodu, tiež chlieb, misky a lyžičky.
O dobrú náladu sa postará aj bohatý kultúrny program. Všetci ste srdečne vítaní.
Prihlášky a informácie: MKŠS KNM, Dom kultúry, č. dv. 43, 421 22 41, p. Vajdiak 0904 498 316 
Poznámka: Organizátori si vyhradzujú právo na zmeny, s ktorými včas oboznámia súťažiacich. Súťažiaci, ktorí už uhradili štartovné a budú sa chcieť odhlásiť, tak urobia najneskôr do 16.9.2019.

 

kysucka desiatka.JPGKysucká desiatka
Beh pre všetkých Kysucká desiatka sa koná v Kysuckom Novom Meste dňa
Prihlásiť sa môžu registrovaní aj neregistrovaní bežci. Preteky sú zaradené do Bežeckej ligy Žiliny. Menej zdatní bežci sa môžu prihlásiť na 5 km. Žiaci a žiačky na 1km. Usporiadatelia: MKŠS – AK Kysucké Nové Mesto
Miesto štartu a cieľa: Beží sa na asfaltovom okruhu dlhom 1017,5m po uliciach Murgašova, Lipová, Litovelská za vylúčenia cestnej premávky. Bežci absolvuj necelých 10 alebo 5 okruhov. Štart je v západnej časti ul. Murgašova, cieľ na ul. Litovelská. Vzdialenosť medzi miestom štartu a miestom cieľa je 175m.
Prihlásiť sa môžete on-line na www.hrdosport.sk. On-line prihlasovanie bude ukončené ... Štartovné uhraďte na účet: SK19 7500 0000 0040 0127 8416 (VS vám bude pridelený mailom po on-line prihlásení), do správy pre prijímateľa uveďte meno pretekára. Zvýhodnené štartovné 7,00 € do ..., po tomto termíne štartovné už neuhrádzajte, suma by nebola pripísaná na účet včas. Štartovné bude možné uhradiť už len pri prezentácii v sume 10,00 €. V deň pretekov sa môžete prihlásiť pri prezentácii do 9.00 za štartovné 10,00 €. Žiaci a žiačky neplatia štartovné. Každý účastník na 10 a 5km dostane tričko s logom a obedový balíček.
ČASOVÝ PROGRAM PRETEKOV:
7.45 – 9.00 h. prezentácia vo vestibule Domu kultúry v KNM. Ďakujeme za dodržanie času prezentácie. Každý pretekár dostane čip.
9.45 h. slávnostné otvorenie pretekov
9.50 h. štart 1 km (štartujú žiaci a žiačky, nar. 2004 – 2007, nie mladší!)
10.00 h. štart 5 km, 10 km (všetky mužské a ženské kategórie)  

Upozornenie: Každý účastník štartuje na vlastné nebezpečie, musí sa riadiť pokynmi usporiadateľov.
Zoznam prihlásených pretekárov a on-line výsledky nájdete na hrdosport.sk

Šatne: v Dome kultúry Kysucké Nové Mesto
Sprchy: ženy v Dome kultúry, muži na Mestskom štadióne
Vyhodnotenie: priebežne v priestore cieľa ihneď po dobehnutí prvých pretekárov v každej kategórii. V prípade nepriaznivého počasia vo vestibule Domu kultúry o 12.00. Výsledky a foto budú na: www.mskknm.sk  a fcb.

Kategórie a finančné odmeny na 10 km:
muži do 40 rokov (1. až  5. miesto), muži nad 40 rokov  (1. až  5. miesto),  muži nad  50 rokov  (1. až  5. miesto), muži nad 60 rokov (1. až  3. miesto), ženy do 35 rokov (1. až  3. miesto), ženy nad 35 rokov (1. až  3. miesto)
Kategórie a finančné odmeny na 5 km:
ženy (1. až  3. miesto), muži (1. až  3. miesto)
Kategórie a vecné ceny na 1 km:
žiaci (1. až 3. miesto), žiačky (1. až 3. miesto)
 

Doterajší víťazi Kysuckej desiatky:

1.ročník Martin Holečko Sylvia Biliková
2.ročník Ján Križák Janka Zatlúkalová
3.ročník Robert Rolko Martina Merková
4.ročník Jakub Burghardt Janka Zatlúkalová
5.ročník Miroslav Vanko Katarína Berešová
6. ročník Imrich Magyar Katarína Berešová
7. ročník Ondrej Puškár  Petra Fašungová
8. ročník Juraj Vitko Ľubomíra Maníková
9. ročník Imrich Pástor  Katarína Berešová
10. ročník Rop Abel Kibet Barsosio Stellah Jepngetich
11. ročník Tomáš Kubej Katarína Paulínyová
12. ročník Jozef Bubeník Ľubomíra Maníková
13. ročník Marek Chrascina Ľubomíra Maníková
14. ročník Jozef Bubeník - 33:14 Katarína Paulinyová - 39:00

 

vianočné trhy.pngVianočné trhy
Mestský úrad Kysucké Nové Mesto, oddelenie organizačné, referát bytový a podnikateľskej činnosti dáva do pozornosti, že Mesto KNM každý rok organizuje „Vianočné trhy“.
Týmto pozývame širokú verejnosť na Vianočné trhy, kde sa budú môcť občania občerstviť punčom či medovinou, taktiež bude možné si zakúpiť rôzne výrobky od obchodníkov, napr. vianočné dekorácie, imelo, oplátky, osvetlenie a pod.

Termín konania: 16. - 23. decembra 2019
Miesto konania: Námestie slobody a Belanského ul.
Záujemcom o povolenie na predaj výrobkov počas Vianočných trhov si vybavujú povolenia osobne. Je potrebné si priniesť: povolenie na predaj  podľa sortimentu predaja napr. (ŽL, výpis z OR, registráciu DÚ, hygienu a pod.) Poplatok sa platí pri vydaní povolenia priamo v pokladni MsÚ v KNM.
Kontakt: 041/4207214 alebo viera.kublova@kysuckenovemesto.sk.

 

sutaz o najkrajsi prilahlý pozemok.jpgSúťaž o najkrajšiu výzdobu priľahlého pozemku (kvetinová výzdoba)
Mesto Kysucké Nové Mesto každoročne vyhlasuje Súťaž o najkrajšiu výzdobu priľahlého pozemku (kvetinová výzdoba). 

Súťažné podmienky:
1. Súťažiaci sa registrujú podaním prihlášky do súťaže na MsÚ KNM, Oddelení výstavby a územného rozvoja, Referáte životného prostredia. Súčasťou prihlášky je jednoduchý náčrt miesta a súpisné číslo obytného domu s katastrálnym číslom pozemku.
2. Miestni obyvatelia (fyzické osoby) zveľaďujúci verejné priestranstvá, resp. okolie bytových domov v Kysuckom Novom Meste budú hodnotení v dvoch obvodoch, ktoré sa budú deliť nasledovne:
a) Horné mesto (ulice - Belanského, Nám. slobody, Komenského, SNP, ČSA, Revolučná, Štúrova, 9. mája, Nešporova, Pivovarská, Kysucká, Jesenského, Sládkovičova)
b) Dolné mesto (ulice – Clementisova, Litovelská, Nábrežná, Lipová, Murgašova, Matice slovenskej, Cesta do Rudiny, Dl. Poľského, Vajanského, Športová, Neslušská cesta, Dubská cesta, Štefánikova štvrť, Dolinský potok, Bottova, Hálkova, Družstevná, Kukučínova, Hurbanova)
c) Štátne inštitúcie, resp. organizácie (zariadenia pre seniorov, školy, atď.) zveľaďujúce verejné priestranstvá, resp. svoje areály, v ktorých pôsobia a žijú miestni obyvatelia Kysuckého Nového Mesta.
3. Finančné ohodnotenie:
- v kategórii (štátne inštitúcie): 1. miesto - 80 €, 2. miesto – 50 € a 3. miesto – 30 €.
- v kategórii (priľahlé dvory, resp. pozemky miestnych obyvateľov žijúcich v bytových domoch): 1. miesto - 100 €, 2. miesto – 70 €, 3. miesto – 50 € a 4. miesto – 20 €.
4. Hodnotí sa kvetinová výsadba spolu s terénnou úpravou (trávnik, drobné kamienky a dekoračné predmety).
5. Rozloha jedného súťažného miesta má byť minimálne 10 m2
6. Podmienkou súťaže je udržiavanie výzdoby zo strany súťažiacich od jarných mesiacov (minimálne apríl) do jesenných mesiacov (minimálne koniec októbra).
7. Všetky práce a materiál sú financované z vlastných zdrojov súťažiacich.
8. Jednotlivé úpravy pri obytných domoch posudzuje Komisia ochrany životného prostredia pri MsZ v KNM a zástupca Komisie výstavby a územného rozvoja pri MsZ v KNM. Vyhodnotenie súťaže vykoná komisia najmenej trikrát do roka. Hodnotí súťažnú sadovú výstavbu obytného domu bude bodovo, súčet bodov určí víťaza za kalendárny rok. V prípade rovnosti bodov rozhodne žreb.
9. Víťaznému prihlasovateľovi bude odovzdaná finančná odmena v mesiaci december príslušného kalendárneho roka.
10. Ďalšie informácie ohľadom súťaže získate na Mestskom úrade - telefón 041/4204182.


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka