Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kysucké Nové MestoHľadať
 
 

Úradná tabuľa

Oznámenie o dražbe

house-3664320__340.jpg

Oznámenie o dražbe
viac...

Zverejnené 12.2.2019 -dš- Vyprší o 31 dní.


 

Oznámenie o doručení výzvy

pisomnosť.jpeg

Oznámenie o doručení výzvy – odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov v ochrannom pásme 22 ...viac...

Zverejnené 11.2.2019 -ds- Vyprší o 25 dní.


 

Oznámenie o začatí stavebného konania

pisomnosť.jpeg

Oznámenie o začatí stavebného konania - stavebné úpravy bytu č. 7 v bytovom dome na ulici 9. mája ...viac...

Zverejnené 11.2.2019 -ds- Vyprší o 10 dní.


 

Hlasovacie preukazy na voľby prezidenta SR

volby.jpg

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť ...viac...

Zverejnené 11.2.2019 -ds- Vyprší o 42 dní.


 

Informácia o dátume, čase a mieste konania volieb do Európskeho parlamentu

volby.jpg


Informácia o dátume, čase a mieste konania volieb do Európskeho parlamentu na území Slovensk ...viac...

Zverejnené 7.2.2019 -ds-


 

Zoznam kandidátov na prezidenta SR

volby.jpg

Zoznam kandidátov na prezidenta SR pre voľby v roku 2019:
Béla BUGÁR Zuzana ČAPUTOVÁ M ...viac...

Zverejnené 5.2.2019 -ds-


 

Emailová adresa na doručenie oznámení a žiadostí pre voľby prezidenta SR

i_5430097.jpg

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradnika do okrskovej volebnej komisie ...viac...

Zverejnené 25.1.2019 -vf-


 

Verejná výhláška - stavebné povolenie

pisomnosť.jpeg

Stavebné povolenie - Zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár KNM
viac...

Zverejnené 3.1.2019 -ds-


 

Oznámenie o začatí konania - výrúb drevín

pisomnosť.jpeg

Oznámenie o začatí konania podľa §82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v zn ...viac...

Zverejnené 18.12.2018 -ds-


 

Oznámenie o doručení zámeru

pisomnosť.jpeg

Mesto Kysucké Nové Mesto oznamuje občanom v súlade s §23 ods.3 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní ...viac...

Zverejnené 11.12.2018 -ds-


 

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania

pisomnosť.jpeg

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Zariade ...viac...

Zverejnené 3.12.2018 -ds-


 

Verejná vyhláška - stavebné povolenie

pisomnosť.jpeg

Mesto Kysucké Nové Mesto ako stavebný úrad vydáva povolenie na stavbu Novostavba bytového domu 28 B. ...viac...

Zverejnené 28.11.2018 -ds-


 

Oznámenie o zámere prevyhlásiť (t.j. nanovo vyhlásiť) chránené stromy

pisomnosť.jpeg

Mesto Kysucké Nové Mesto oznamuje občanom, že bol doručený na Mesto Kysucké Nové Mesto zámer prevyhl ...viac...

Zverejnené 13.11.2018 -ds-


 

Oznam o prerušení distribúcie elektriny

elektrina.jpeg

Z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach bude prerušená distribúcia elektriny dňa 12.11. 2018 od 8: ...viac...

Zverejnené 25.10.2018 -ds-


 

Nariadenie na vykonanie deratizácie

pisomnosť.jpeg

Nariadenie primátora mesta Kysucké Nové Mesto na vykonanie deratizácie o celoplošnej regulácii živoč ...viac...

Zverejnené 15.10.2018 -ds-


 

Oznámenie o začatí stavebného konania

pisomnosť.jpeg

Oznámenie o začatí stavebného konania Obnova bytovej budovy, ČSA 1301, Kysucké Nové Mesto
viac...

Zverejnené 9.10.2018 -ds-


 

Zámer odpredať majetok mesta

pisomnosť.jpeg

Mesto Kysucké Nové Mesto oznamuje zámer odpredať majetok Mesta Kysucké Nové Mesto
Mesto Kysuc ...viac...

Zverejnené 8.10.2018 -ds-


 

Zoznam kandidátov pre voľby do orgánov samosprávvy obcí 2018

volby.jpg

Zoznam kandidátov do Mestského zatupiteľsva v Kysuckom Novom Meste
 
Volebný obvod č. ...viac...

Zverejnené 17.9.2018 -ds-


 

Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie Oznámenia o delegovaní členov do okrskových volebných komisií-

volby.jpg

Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie Oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do okrsk ...viac...

Zverejnené 31.8.2018 -ds-


 

Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie „Oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií vo voľbách do orgánov samosprávy obci vyhlásené na 10.11.2018“.

V súvislosti s prípravou a vykonaním volieb do orgánov samosprávy obcí vyhlásené na 10.11.2018 Mesto ...viac...

Zverejnené 28.8.2018 -vf-


 

Zámer prenajať majetok Mesta Kysucké Nové Mesto

pisomnosť.jpeg

Mesto Kysucké Nové Mesto oznamuje zámer prenajať majetok Mesta Kysucké Nové Mesto
Mesto Kysuc ...viac...

Zverejnené 28.8.2018 -ds-


 

Voľné pracovné miesto

praca.jpeg

Mesto Kysucké Nové Mesto ponúka voľné pracovné miesta na pozíciu: opatrovateľka v domácnosti.
P ...viac...

Zverejnené 21.8.2018 -ds-


 

Oznam pre kandidátov

volby.jpg

V zmysle § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a dopl ...viac...

Zverejnené 20.8.2018 -ds-


 

Oznámenie o začatí konania

pisomnosť.jpeg

Mesto Kysucké Nové Mesto, ako príslušný správny orgán štátnej správy rozhodujúci v prvom stupni vo v ...viac...

Zverejnené 8.8.2018 -ds-


 

Určenie volebných obvodov, okrskov a miestností

volby.jpg

Určenie volebných miestností a vytvorenie volebných okrskov pre ulice, bytové a rodinné domy primáto ...viac...

Zverejnené 27.7.2018 -ds-


 

Počet obyvateľov mesta ku dňu vyhlásenia komunálnych  volieb

volby.jpg

Počet obyvateľov Mesta Kysucké Nové Mesto spolu s prímestskými časťami ku dňu vyhlásenia komunálnych ...viac...

Zverejnené 17.7.2018 -ds-


 

Oznámenie o voľbách do orgánov samosprávy obcí - Informácie pre voliča

volby.png

Dobrý deň, oznamujeme Vám nasledovné:
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Ro ...viac...

Zverejnené 10.7.2018 -vf-


 

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

pisomnosť.jpeg

Mesto Kysucké Nové Mesto oznamuje občanom v súlade s §29 ods.8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní ...viac...

Zverejnené 5.7.2018 -ds-


 

Oznámenie o doručení rozhodnutia

pisomnosť.jpeg


Oznámenie o doručení – Rozhodnutie o zmene obvodu JPU v konaní jednoduchých pozemkových úpra ...viac...

Zverejnené 4.7.2018 -ds-


 

Zverejnenie zásad umiestnenia nových pozemkov

pisomnosť.jpeg

Oznámenie o doručení – VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
Zverejnenie zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode ...viac...

Zverejnené 4.7.2018 -ds-


 

Oznámenie o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu

pisomnosti.jpg

Mesto Kysucké Nové Mesto oznamuje občanom v súlade s §11 ods.1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní ...viac...

Zverejnené 11.6.2018 -ds-


 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

pisomnosti.jpg

Verejná vyhláška – Komunikácia Dúbie – Hurbanova a verejné osvetlenie – zmena územného rozhodnutia.< ...viac...

Zverejnené 10.6.2018 -ds-


 

Upovedomenie o obsahu podaných odvolaní

pisomnosti.jpg

Upovedomenie o obsahu podaných odvolaní a výzva na vyjadrenie sa k nim. Stavba Miestna komunikácia P ...viac...

Zverejnené 10.6.2018 -ds-


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka