Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kysucké Nové MestoHľadať
 
 

Oznámenie o doručení výzvy – odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov v ochrannom pásme 22 kV vedenia Vytlačiť
 

pisomnosť.jpegMesto Kysucké Nové Mesto oznamuje občanom v súlade s § 11 ods.1 a 3 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej Zákon o energetike), že bolo doručené na Mesto Kysucké Nové Mesto oznámenie  “Výzva - Odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov v ochrannom pásme 22 kV vedenia č. 229 v úseku od TS Rudinka Pekáreň po Rozv KNM + Rudina 1426“, ktoré prechádza k. ú. Kysucké Nové Mesto.  
Na základe pochôdzky pracovníkmi Stredoslovenskej energetiky – Distribúcia, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina (ďalej SSE-D) na 22 kV/NN vedeniach bolo zistené, že porasty v ochrannom pásme vyššie spomínaného úseku 22kV vedenia, ktoré prechádza k.ú. Kysucké Nové Mesto dosahujú kritickú vzdialenosť od vodičov a ohrozujú bezpečnosť prevádzky tohto vedenia. MVM, s. r. o., Veľká okružná 18, 010 01 Žilina ako poverená osoba SSE-D držiteľa povolenia podľa § 11 ods. 1 a 3 zákona č. 251/2012 Zákona o energetike preto doručila oznámenie, kde vyzýva vlastníkov pozemkov na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedenia a to v rozsahu  § 43 Zákona o energetike.
Oznámenie je zverejnené na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta www.kysuckenovemesto.sk. Verejnosť môže nahliadnuť do oznámenia “Výzva - Odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov v ochrannom pásme 22 kV vedenia č. 229 v úseku od TS Rudinka Pekáreň po Rozv KNM + Rudina 1426“ na MsÚ Kysucké Nové Mesto, oddelenie výstavy a územného rozvoja so sídlom v budove Domu kultúry v Kysuckom Novom Meste, ul. Litovelská č.871 – I. poschodie č. dverí 47 počas stránkových hodín.
Oznámenie - výzva bude verejnosti sprístupnený najmenej po dobu 30 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení.


 
 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka