Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kysucké Nové MestoHľadať
 
 

Oznámenie o začatí konania - výrubVytlačiť
 

pisomnosť.jpegOznámenie o začatí konania podľa §82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Mesto Kysucké Nové Mesto, ako príslušný správny orgán štátnej správy rozhodujúci v prvom stupni vo veciach ochrany prírody,  podľa § 82 ods.7  zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) a podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb.  o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)  týmto oznamuje začatie správneho konania  podľa § 47 ods.3 a 4 zákona o ochrane prírody a krajiny. Predmetom konania je žiadosť navrhovateľa : Emil Cáder, Clementisova 1035, 024 01 Kysucké Nové Mesto zo dňa 26.10. 2018 o vydanie súhlasu na výrub drevín na pozemku KNC 1774/88 v k.ú. Kysucké Nové Mesto vedenom na LV č. 7166 ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere  362 m2  v rozsahu tuja – 1 ks.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny  v platnom znení žiadame písomne alebo elektronicky na adresu zuzana.kubicova@kysuckenovemesto.sk oznámiť svoju účasť v tomto  správnom konaní do 7 dní od tohto oznámenia.

 

   Ing. Vladimír Androvič, vedúci oddelenia  výstavby a územného rozvoja

 


 
 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka