Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kysucké Nové MestoHľadať
 
 

ÚPN-M Kysucké Nové Mesto Zmena a doplnok č.2Vytlačiť
 

pisomnosť.jpegMesto Kysucké Nové Mesto ako príslušný orgán územného plánovania v súlade so Zákonom č. 369/90 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Zákonom č. 50/76 Zb. (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov zabezpečuje aktualizáciu Územného plánu Mesta Kysucké Nové Mesto (ďalej aj len ÚPN - Mesta Kysucké Nové Mesto) obstarávaním Zmeny a Dopinku č. 2 ÚPN - Mesta Kysucké Nové Mesto
V súlade s ustanovením § 22, ods. 1) Stavebného zákona predkladá Mesto Kysucké Nové Mesto Návrh Zmeny a Dopinku č. 2 ÚPN Mesta Kysucké Nové Mesto na verejné nahliadnutie a pripomienkovanie. Celý obsah Návrhu, vrátane textovej a závliznej časti je verejne prístupný na Oddelení výstav~y a územného rozvoja Mestského úradu na Litovelskej ulici č. 871 v dňoch pondelok a utorok v čase od 800 hod. do 1430 hod., v stredu od 800 hod. do 1630 hod a v piatok v čase od 800 hod. do 12:00 hod. a na oficiálnej stránke mesta www.kysuckenovemesto.sk po dobu 30 dní od zverejnenia oznámenia.
V súlade s ustanovením § 22 ods. I) Stavebného zákona je verejnost' oprávnená v lehote do 30 dní odo d1'fa zverejnenia tohto oznámenia podat' písomné pripomienky k Zmene a Dopinku č. 2 ÚPN Mesta Kysucké Nové Mesto na adresu : Mesto Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody č. 94, 024 01 Kysucké Nové Mesto. Na pripomienky uplatnené po tejto lehote sa neprihliada.


 
 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka