Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kysucké Nové MestoHľadať
 
 

Voľné pracovné miestoVytlačiť
 

praca.jpegMesto Kysucké Nové Mesto oznamuje o voľnom pracovnom mieste: príslušník mestskej polície.

Údaje o voľnom pracovnom mieste:
1. Zamestnávateľ: Mesto Kysucké Nové Mesto
2. Sídlo zamestnávateľa: Mestský úrad Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody 94/27
3. Funkcia: príslušník mestskej polície
4. Doba pracovného pomeru:  na dobu určitú
5. Sídlo pracoviska: Mesto Kysucké Nové Mesto
6. Stručná charakteristika pracovného miesta:

 • zabezpečuje verejný poriadok v obci, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia,
 • spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku obce, majetku občanov, ako aj iného majetku pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím, 
 • dbá o ochranu životného prostredia v obci,
 • dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach, 
 • vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia primátora, 
 • objasňuje priestupky,
 • oznamuje  príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, 
 • plní ďalšie pracovné úlohy, ktoré vyplývajú z jeho činnosti

7. Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie
8.  Základná mzda: základná mzda od 530,50 €  /tarifná trieda 2, tarifný stupeň v závislosti od dosiahnutej dĺžky praxe/ pred získaním odbornej spôsobilosti (po získaní odbornej spôsobilosti základná mzda od 551,50 €, tarifná trieda, tarifný stupeň v závislosti od dosiahnutej dĺžky praxe + nočné príplatky, príplatky  za sobotu, nedeľu a sviatok)
9. Iné kritéria:

 • vek 21 rokov  
 • vodičský preukaz skupiny B
 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony
 • znalosť práce s PC
 • možnosť nástupu od 01.03.2019
 • zodpovedný prístup k práci

10. V prípade záujmu predložte: 

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
 • výpis z registra trestov
 • profesijný životopis
 • doklad o ukončenom vzdelaní
 • písomný súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších  predpisov

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručte na Mestský úrad Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody 94/27, 024 01 Kysucké Nové Mesto do 19.02.2019        .

 


 
 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka