Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kysucké Nové MestoHľadať
 
 

Prednosta mestského úradu

PaedDr. Emília Becová

Tel. č.: 041/420 72 34, 0907 888 082
e-mail: emilia.becova@kysuckenovemesto.sk

 

 1. Prednosta mestského úradu je zamestnancom mesta. Za svoju činnosť zodpovedá primátorovi mesta.

 2. Prednosta mestského úradu plní najmä tieto úlohy:

 • riadi, organizuje a kontroluje prácu mestského úradu,

 • po odsúhlasení primátorom mesta zabezpečuje materiálno- technické vybavenie mestského úradu a jeho zariadení,

 • zabezpečuje hospodárne využívanie finančných prostriedkov pridelených na činnosť mestského úradu,

 • stará sa o ochranu a hospodárenie s majetkom mesta,

 • dohliada na vytváranie vhodných pracovných podmienok na pracovisku,

 • vo veciach riadenia mestského úradu vydáva  interné normy – zásady, smernice, pokyny a príkazy na zabezpečenie činnosti a úloh mestského úradu,

 • hodnotí prácu vedúcich oddelení, určuje im pracovné náplne, navrhuje im odmeňovanie podľa poriadku odmeňovania, v spolupráci s vedúcimi oddelení odmeňovanie ostatných zamestnancov jednotlivých referátov,

 • stará sa  o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov,

 • plní ďalšie úlohy, ktoré mu uloží primátor mesta, sú primerané jeho pracovnému zaradeniu a sú v súlade s platnou právnou úpravou,

 • zúčastňuje sa zasadnutí mestského zastupiteľstva s hlasom poradným.

  3. Prednostu zastupuje počas neprítomnosti prednostom písomne poverený vedúci oddelenia.

 

 


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka