Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kysucké Nové MestoHľadať
 
 

Projekty

Mapovanie potrieb mládežeVytlačiť
 

mapovanie_potrieb_mladeze (2).jpgV Kysuckom Novom Meste prebieha mapovanie potrieb detí a mládeže. Aj Kysucké Nové Mesto sa rozhodlo zapojiť do programu Nadácie pre deti Slovenska- “Povedz nám to!” a vykonať celomestské mapovanie mládeže.
Mapovanie prinesie hĺbkovú analýzu potrieb detí a mládeže v meste, čo bude predstavovať podklad na tvorbu mládežníckej politiky v meste. V súčasnosti súhlas s vykonaním prieskumu vydala väčšina škôl v meste, a tak sa uskutočnili aj prvé prieskumy. “Prvé výsledky priniesli dávku optimizmu a odhlodlania”, povedal Patrik Hyll, ktorý menežuje spolu s neziskovou organizáciou SYTEV celý projekt. 
Hlavným cieľom, nie je len kvalitne zmapovať názory mládeže, ale tiež poskytnúť mladým ľuďom priestor na realizáciu. Bolo by nemožné spraviť podobné mapovanie s takou veľkou cieľovou skupinou bez dobrovoľníkov. Sme radi, že sa mladí ľudia z mesta zaujímajú o tento projekt a prichádzajú nám pomáhať. Na oplátku vykonávame s mladými ľuďmi stretnutia a školenia, kde sa môžu naučiť veľa zaujímavých vecí. Nasledujúce školenie sa chystá na gymnáziu v Čadci na tému “Ako vyzerá sociologický prieskum - komunikácia mladých s mestom”.
Našou veľkou oporou a zastrešením je Mestský mládežnícky parlament, s ktorým sme diskutovali a diskutujeme o priebehu celého projektu. Tím si už analyzuje prvé výsledky a teší sa na kompletné spracovanie.
Projektu “Povedz nám to” podporila Nadácia pre deti Slovenska z verejnej zbierky Hodina deťom a súčasťou aktivity “Zistime, čo kysucká mestská mládež potrebuje” aktivitu podporilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR “Programy pre mládež 2014 – 2020”, ktorú administruje IUVENTA- Slovenský inštitút mládeže.


 
 

Erasmus+ na Nábrežnej Vytlačiť
 

erasmus+ (9).jpgZŠ Nábrežná pokračuje v posilňovaní medzinárodnej spolupráce a v septembri 2018 začala spolu s partnerskými školami z Nemecka, Talianska, Grécka, Španielska a Čiech realizovať projekt Erasmus+ v kľúčovej akcii 2 s názvom Detstvo v krabičke. Ide o spoluprácu v oblasti výmeny osvedčených postupov, ktorú sme rozbehli prípravnou návštevou školy v Lipsku vo februári 2018. Súčasťou projektu je partnerské učenie sa, virtuálne mobility, komunikácia v cudzom jazyku, ale aj školské výmenné partnerstvá s krátkodobými mobilitami žiakov, nielen učiteľov.
Lipsko (Leipzig) je najväčšie mesto v nemeckej spolkovej krajine Sasko a spája sa s menom básnika Goetheho, či skladateľa Bacha. Toto pol miliónové mesto navštívil pri príležitosti prvej projektovej mobility riaditeľ školy ZŠ Nábrežná PaedDr. I.Drexler s vyučujúcou anglického jazyka Mgr. A. Ondrejášovou. Už v prvý deň sa zúčastnili stretnutí a hospitácií na nemeckej partnerskej škole pomenovanej po známom nemeckom autorovi, spisovateľovi Erichovi Kästnerovi. Privítali ich žiaci, s ktorými si spoločne vo vestibule vypočuli Hymnu Európskej únie, a pokračovali hudobno-tanečným programom na uvítanie hostí zo šiestich krajín. Tam boli tiež vyhlásené výsledky online súťaže o najkrajšie logo projektu Erasmus+, na ktorom žiaci škôl pracovali v októbri. Na veľké potešenie sa víťazným logom stal práve výtvarný návrh slovenskej žiačky Ester Klečkovej. Slovensko sa tak stalo stredobodom pozornosti všetkých prítomných. Okrem plánovania aktivít museli aj učitelia plniť úlohy prvého roka projektu, ktorý nesie názov Moving. Preto na nich čakali aj hodiny zumby, pilates a bowling. Španielky predstavili program blížiacich sa dní u nich na škole v Barcelone. Tam sa žiaci zo ZŠ Nábrežná vyberú v máji 2019. Talian hovoril o systéme hodnotenia projektových aktivít. Učitelia z európskych krajín pripravili aj európske raňajky pre nemeckých kolegov. Zo Slovenska kvôli tomu dorazili parenice, syrové korbáčiky, oštiepok, ale aj a bryndza. Projekt Erasmus+ nie je o sedení v laviciach a tichom počúvaní autorít. Ide o výmenu skúseností a spoznanie kultúrnych rozdielov na vlastnej koži, tej dospeláckej, ale aj tej detskej. Je to aj čas vhodný na spoločné debaty, priateľské konverzácie, úprimné porovnávanie sa, zlepšovanie si angličtiny a motiváciu zdokonaliť u seba to, či ono. A napokon, ako skonštatoval p.riaditeľ Drexler: "Mňa to tam naozaj bavilo, nabudilo do práce a ukázalo, že svet si robíme lepším a krajším sami. Tí ľudia, ktorých som mal možnosť stretnúť vďaka projektu Erasmus+, sú neuveriteľne nadchnutí prácou pre svoje školy a predovšetkým pre svojich žiakov. Dovidenia pri ďalších aktivitách." Mgr. Jolana
 

Madigárová Kubišová


 
 

Projekt 3D tlač ako nástroj zvyšovania gramotnostiVytlačiť
 

zsk1.jpgMestská knižnica KNM sa systematicky venuje vzdelávaniu a zvyšovaniu informačnej a digitálnej gramotnosti. V rámci projektu 3D tlač ako nástroj zvyšovania gramotnosti, ktorý podporil Žilinský samosprávny kraj sumou 734 €, sme zakúpili 3D tlačiareň a tlačové struny, aby sme mohli vzdelávať deti, mládež a prípadne i dospelých v oblasti digitálnych technológií. Počas organizovaných podujatí sme prezentovali nielen samotnú prácu s 3D tlačiarňou, ale boli prezentované aj základné informácie o využití 3D tlače v praxi, o možnostiach získania voľne prístupných modelov prostredníctvom knižníc na internete či modelovania pomocou programov zdarma.

Mládež sa vzdelávala v neformálnom prostredí a získala nové zručnosti. Ďalším s cieľov projektu bolo zvyšovanie informačnej a digitálnej gramotnosti či rozšírenie služieb knižnice. Oba tieto ciele budeme naďalej napĺňať, nakoľko 3D tlač bude prístupná verejnosti a knižnica bude stále organizovať podujatia zamerané na prácu s 3D tlačiarňou.  Projekt má dlhodobý charakter.


 
 

Projekt Úpravy záhrady pri knižniciVytlačiť
 

zsk1.jpgPriestor pri budove mestskej knižnice často využívame my z knižnice a miestna komunita na organizovanie podujatí. Pred dvoma rokmi prebehli prvé úpravy priestoru – vybudovali sa spevnené plochy a nákupil sa mobiliáru. Avšak tejto záhrade stále niečo chýbalo. Preto sme sa rozhodli vypracovať projekt Úpravy záhrady pri knižnici. Jeho cieľom bolo skrášliť a dotvoriť priestor tak, aby tu ľudia radi trávili radi svoj voľný čas. Zámerom projektu bolo zveľadiť priestor drevinami, ktoré vytvoria živý plot. Zároveň celý priestor upraviť výsadbou drevín a kvetov. Následne tiež tento zelený priestor dotvoriť prvkami drobnej architektúry. Pre deti bol v priestore osadený drevený detský domček a pre príjemné posedenie pre mládež a dospelých na laviciach osadený slnečník. Keďže záhrada sídli pri knižnici,  chceli sme priestor výtvarne ozvláštniť – do častí plotu sa osadia dosky, na ktoré dobrovoľníci namaľujú výjavy z kníh. Poslednou bokou v záhrade je knižná búdka, aby ľudia tu mohli tráviť čas čítaním.
Prvou lastovičkou pri realizácii projektu bolo podujatie Celé Slovensko číta deťom. Pozvali sme vzácneho hosťa výtvarníčku Katarínu Prídavkovou, ktorá namaľovala na plot prvý obraz na motívy knihy Starec, ktorý lietal. V priebehu budúceho leta, a aj tých ďalších liet, tu chceme organizovať ďalšie podujatia, čítania a najmä prevádzkovať letnú čitáreň. Chceme, aby táto záhrada bola príjemnou zelenou oázou uprostred mesta pre všetkých. 
Projekt bol realizovaný vďaka finančnej podpore Žilinského samosprávneho kraja vo výške 1.500 €, spolufinancovanie predstavovalo čistu 305 €.
Veľké poďakovanie za spoluprácu patrí Údržbe mesta a dobrovoľníkom.


 
 

Projekt „Vytvorme v spoločnosti priestor aj pre deti s autizmom“Vytlačiť
 

nadacia_pontis.pngObčianske združenie Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Kysuckom Novom Meste realizovalo projekt s názvom Vytvorme v spoločnosti priestor aj pre deti s autizmom. Hlavným cieľom tohto projektu bolo umožnenie kvalitnejšieho prvého kontaktu a následnej komunikácie medzi deťmi a mládežou s autizmom a dobrovoľníkmi z radov Mládežníckej organizácie SYTEV v KNM a YC Mládežníckej klubovne. Za týmto účelom boli zakúpené špeciálne perá s možnosťou hlasového nahrávania a materiál na vytvorenie osobných komunikačných pasov s hlasovým výstupom. Ďalším prínosom projektu je znižovanie komunikačnej bariéry nehovoriacich detí a detí s narušenou komunikačnou schopnosťou i pri styku so širšou verejnosťou. Tento projekt bol realizovaný vďaka Nadačnému fondu Mobis v nadácii Pontis.


 
 

ŽSK podporuje aktivity knižnice Vytlačiť
 

zsk1.jpgKnižnica sa systematicky venuje vzdelávaniu a zvyšovaniu informačnej a digitálnej gramotnosti. Nový projekt otvorí ďalšie možnosti vzdelávania v oblasti digitálnych technológií. Znalosti a skúsenosti, ktoré môžu získať účastníci nášho projektu napomôžu im nielen v bežnom živote, ale i pri kariérnom rozhodovaní. Požiadavky na digitálne zručnosti sú samozrejmosťou v mnohých povolaniach. Čím skôr sa žiaci s nimi zoznámia a začnú ich aktívne využívať, tým lepšie. Je potrebné reagovať na potreby súčasnej spoločnosti a neustále rozširovať poznanie žiakov a študentov a udržiavať tempo s vyspelými krajinami.
To sú dôvody, prečo sme vymysleli projekt s názvom 3D tlač ako nástroj zvyšovania gramotnosti. Je spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja vo výške 734 € z dotačného programu Kultúra, podprogram výzvy Živá kultúra. Knižnica za tieto prostriedky zakúpi 3D tlačiareň a rôzne náplne do nej. Zorganizuje podujatia pre školy, kde zoznámi žiakov a študentov s touto technológiou a možnosťami jej využitia v praxi. Dobrou správou je, že nová 3D tlačiareň bude slúžiť i verejnosti. O všetkom sa dozviete včas na webovej stránke mesta či knižnice.
Priestor pri budove mestskej knižnice je voľne prístupný pre verejnosť. V súčasnosti ho využívajú prevažne mamičky s deťmi pre jeho bezpečnosť a príjemný oddych. Často priestor využívame my a miestna komunita na organizovanie podujatí apod. Pred dvoma rokmi prebehli prvé úpravy tejto záhrady – vybudovanie spevnených plôch a nákup mobiliáru. Ale stále nám tu niečo chýbalo. Preto sme vymysleli projekt, ako zveľadiť priestor drevinami a kvetmi. Chceme tiež túto zelenú záhradu dotvoriť prvkami drobnej architektúry tak, aby sa zvýšil záujem verejnosti o jeho využívanie, pôsobil estetickejšie a bol vhodný na príjemný oddych počas dňa. Bude tu osadený drevený detský domček a slnečník. Keďže záhrada sídli pri knižnici, výtvarne sa ozvláštni – do častí plotu sa osadia dosky, na ktoré dobrovoľníci namaľujú výjavy z kníh. Prvou lastovičkou je obraz Kataríny Prídavkovou zobrazujúci príbeh Starec, ktorý lietal. Poslednou bokou v záhrade bude knižná búdka. Projekt s názvom Úpravy záhrady pri knižnici finančne podporil Žilinský samosprávny kraj sumou1 500 € z programu Regionálny rozvoj, podprogram Verejný priestor a verejná infraštruktúra.


 
 

Dve stovky noviniek v knižniciVytlačiť
 

FPU_logo1_modre.jpgRegále našej knižnice sa až tak prehýbajú pod nádielkou nových kníh. Čitatelia sa im tešia, pochvaľujú si, iní aktívne využívajú možnosť objednávania cez online katalóg, len aby im niečo dobré neušlo. A to všetko vďaka projektu Doplnenie knižničného fondu, ktorý z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia. 
V prílohe vám prinášame zoznam takmer dvoch stoviek nových kníh.


 
 
Súbor na stiahnutie Novinky_9.pdf Novinky_9.pdf (50.1 kB)

Projekt Workoutové ihrisko Vytlačiť
 

nadacia_kia_motors.pngObčianske združenie Suľkováčik realizovalo projekt na podporu športu  v našom meste. Mal jednoduchý a veľavravný názov Workoutové ihrisko. V auguste bola teda ukončená výstavba malého workoutového ihriska v areáli ZŠ Dolinský potok. Športový areál tejto školy je po vyučovaní otvorený pre verejnosť, a tak ihrisko nebude slúžiť len na hodinách telesnej výchovy. V areáli sa nachádza tiež futbalové ihrisko, tenisový kurt, kurt na plážový volejbal, stolnotenisový stôl, preto novovzniknuté ihrisko vytvorilo nové možnosti, ako športovo tráviť voľný čas v našom meste. Cieľom projektu je  zvýšenie záujmu o pohybovú aktivitu a zlepšenie kondície a telesnej zdatnosti. 
K úspešnej realizácii projektu prispela Nadácia Kia Motors Slovakia, Rada školy pri ZŠ Dolinský potok, Matej Fabšík a Martin Priečko.


 
 

Projekt Florbalová aktivita detí a mládeže ako prostriedok sociálnej inklúzie Vytlačiť
 

nadacia_kia_motors.pngObčianske združenie Kysucká Kultúra a šport realizovalo projekt podporený Nadáciou Kia Motors Slovakia v mesiacoch máj a jún 2018. Pridelená dotácia vo výške 1.500 € slúžila na získanie ďalších tréningových pomôcok s cieľom pomôcť deťom zo sociálne slabších rodín infiltrovať sa do kolektívu športujúcich detí. Aj medzi deťmi z tejto skupiny obyvateľstva sa vyskytujú veľké talenty, lenže nevedia nakloniť domáce prostredie (často aj z ekonomických dôvodov) pre tento typ ich sebarealizácie a postupne skĺznu do pôvodného stereotypu života. Pridelené prostriedky slúžili k zaobstaraniu športového vybavenia a náradia ako hokejky, tréningový odev, športová výbava pre deti a mládež zo sociálne slabších rodín. 
Tréner Florbalového klubu MKŠS KNM ďakujem Matejovi Fabšíkovi a Martinovi Priečkovi za pomoc pri príprave a realizácii tohto projektu.


 
 

Projekt Oprava budovy požiarnej zbrojnice DHZ v KNMVytlačiť
 

MV_SR.pngslovensko.pngNázov Projektu: Oprava budovy požiarnej zbrojnice DHZ v Kysuckom Novom Mesto
Výška poskytnutej dotácie: 27 936,61 €
Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.


 
 

Projekt opravy ochranných sietí viacúčelového ihriskaVytlačiť
 

zsk1.jpgRealizované s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Mesto Kysucké Nové Mesto zrealizovalo opravu ochranných sietí na viacúčelovom ihrisku "Kamence" z dotácie z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2018 č. 1/2018 v rámci programu: Aktívny človek = aktívna spoločnosť, podprogram 2: Športové centrá.

ihrisko.JPG

 


 
 

Projekt Rozšírenie kapacity Materskej školy Komenského v KNMVytlačiť
 

europsky_fond_regionalneho_rozvoja.jpgministerstvo_podohospodarstva.pngintegrovany_regionalny_OP.png

 

 

 

Mesto Kysucké Nové Mesto získa NFP na realizáciu projektu s názvom „Rozšírenie kapacity Materskej školy Komenského v Kysuckom Novom Meste“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi mestom Kysucké Nové Mesto a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja SR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 15.11.2017.

Identifikácia projektu
Názov: Rozšírenie kapacity Materskej školy Komenského v Kysuckom Novom Meste
Kód projektu v ITMS2014+: 302021H678
Miesto realizácie: Kysucké Nové Mesto, Materská škola Komenského 1162/38
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Špecifický cieľ: 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl
NFP: maximálne do výšky 607 343,94 EUR

Krátky opis projektu
Predmetom projektu je prístavba a stavebné úpravy v Materskej škole na ulici Komenského.
Hlavným cieľom projektu je rozšíriť kapacitu Materskej školy Komenského v Kysuckom Novom Meste, a tým prispieť k zvýšeniu hrubej zaškolenosti detí materských škôl.   
Očakávané  výsledky súvisia s plnením špecifických cieľov, sú nimi:

  • Rozšírenie kapacity o 44 detí  (2 triedy) a rekonštrukcia MŠ,
  • Zavedenie prvkov inkluzívneho vzdelávania prostredníctvom obstarania nového vybavenia MŠ, vrátane profesionálneho vybavenia školskej kuchyne,
  • Zníženie energetickej náročnosti budovy prostredníctvom zateplenia a ďalších stavebných úprav.

 
 

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov KNM

OP_kvalita_zivotneho_prostredia.pngslovenska_agentura_zp.jpgslovensko.png

 

 

 

„Kohézny fond“
Mesto Kysucké Nové Mesto realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorého predmet je vybudovanie nového zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu formou aeróbnej fermentácie pre bio-odpad produkovaný na území Kysuckého Nového Mesta.

Názov projektu Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov Kysucké Nové Mesto

Hlavný cieľ projektu Zvýšenie miery zhodnocovania BRO v Kysuckom Novom Meste

Kontrahovaná výška NFP 2 120 722,46 EUR

Webové sídlo RO www.op-kzp.sk

Webové sídlo SO www.sazp.sk

Webové sídlo CKO www.partnerskadohoda.gov.sk

 


 

FPU i Tesco podporia knižnicu Vytlačiť
 

redizajn.jpgUrčite dobrou správou je pre pravidelných čitateľov, a my veríme, že i pre neregistrovaných používateľov, že mestská knižnica získala finančné prostriedky na svoju činnosť prostredníctvom troch úspešných projektov.
Prvým z nich je Doplnenie knižničného fondu. Názov je veľavravný, pôjde o nákup kníh pre deti, mládež i dospelých. Do fondu knižnice pribudnú tituly z beletrie ale i náučnej literatúry. Tento projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia sumou 4.500 €. Ak máte záujem o rozšírenie fondu knižnice o konkrétny titul, použite mailovú adresu kniznica@kysuckenovemesto.sk.
I druhý projekt z verejných zdrojov podporí Fond na podporu umenia. Jeho názov je Redizajn Mestskej knižnice Kysucké Nové Mesto I. Tešíme sa, že vďaka nemu sa zásadne zmenia priestory knižnice. V prvej etape pôjde o vstupné priestory výpožičného oddelenia. Dizajnový nábytok navrhla odborníčka, preto veríme, že táto zmena bude mať pozitívny vplyv na všetkých návštevníkov knižnice. Finančné prostriedky z FPU predstavujú výšku 10.000 €.
Posledným projektom je ten, ktorý podporili mnohí naši používatelia, priatelia, známi a obyvatelia mesta. Za Magnus – gamifikácia v knižnici ste mohli hlasovať v predajniach Tesco v Žiline. Vďaka vašej podpore sme získali 19 024 žetónov, čo znamená 2. miesto. Výška získanej dotácie z Nadácie Tesco je 600 € a využije sa na vznik Klubu Magnus, ktorého hlavným cieľom je hravou formou podporiť čítanie detí a zvyšovať ich čitateľskú gramotnosť. Už dnes sa môžete do klubu prihlásiť v knižnici alebo na webovej stránke mesta.

 


 
 

Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Kysucké Nové Mesto

ministerstvo_hospodarstva.jpgEU.pngOP_konkurencieschopnost_a_hospodarsky_rast.png

 

 

Mesto Kysucké Nové Mesto zrealizovalo v roku 2016 na základe pospísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s Ministerstvom hospodárstva SR "Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Kysucké Nové Mesto". Projekt bol realizovaný s podporou Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. V rámci rekonštrukcie bolo vymenených a doplnených celkom 1149 svietidiel, čím sa dosiahla úspora 84.82% elektrickej energie.

 

Hlavné informácie o projekte:

Názov projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Kysucké Nové Mesto
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os 2 Energetika
Opatrenie 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti
Cieľ projektu Zvýšenie efektivity a zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia v Kysuckom Novom meste
Špecifický cieľ projektu

Modernizácia a zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia

Prijímateľ

Mesto Kysucké Nové Mesto

Miesto realizácie projektu Kysucké Nové Mesto
Doba realizácie projektu 05/2015 - 06/2016
Výška poskytuného finančného príspevku 484 652,00 €
Riadiaci orgán Ministerstvo hospodárstva SR  http://www.mhsr.sk/

 


 

Obnova komplexu Materskej školy 9. mája

OP_kvalita_zivotneho_prostredia.pngeuropsky_fond_regionalneho_rozvoja.jpgSIEA.jpgslovensko.png

 

 

„Európsky fond regionálneho rozvoja“

Mesto Kysucké Nové Mesto realizovalo projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v súbore opatrení vedúcich k zníženiu energetickej spotreby objektu budovy Materskej školy. Hlavným výsledkom projektu je celková úspora spotreby palív a energie.

Názov projektu

Obnova komplexu Materskej školy 9. mája 1292 v Kysuckom Novom Meste

Hlavný cieľ projektu

Cieľom projektu je znížiť energetickú náročnosť budovy a priblížiť ju k súčasným energetickým štandardom kladeným na budovy škôl a školských zariadení.

Kontrahovaná výška NFP

251548,21 €

Webové sídlo RO

www.op-kzp.sk

Webové sídlo SO

www.siea.sk

Webové sídlo CKO

www.partnerskadohoda.gov.sk


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka