Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kysucké Nové MestoHľadať
 
 

Projekty

ŽSK podporuje aktivity knižnice Vytlačiť
 

zsk1.jpgKnižnica sa systematicky venuje vzdelávaniu a zvyšovaniu informačnej a digitálnej gramotnosti. Nový projekt otvorí ďalšie možnosti vzdelávania v oblasti digitálnych technológií. Znalosti a skúsenosti, ktoré môžu získať účastníci nášho projektu napomôžu im nielen v bežnom živote, ale i pri kariérnom rozhodovaní. Požiadavky na digitálne zručnosti sú samozrejmosťou v mnohých povolaniach. Čím skôr sa žiaci s nimi zoznámia a začnú ich aktívne využívať, tým lepšie. Je potrebné reagovať na potreby súčasnej spoločnosti a neustále rozširovať poznanie žiakov a študentov a udržiavať tempo s vyspelými krajinami.
To sú dôvody, prečo sme vymysleli projekt s názvom 3D tlač ako nástroj zvyšovania gramotnosti. Je spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja vo výške 734 € z dotačného programu Kultúra, podprogram výzvy Živá kultúra. Knižnica za tieto prostriedky zakúpi 3D tlačiareň a rôzne náplne do nej. Zorganizuje podujatia pre školy, kde zoznámi žiakov a študentov s touto technológiou a možnosťami jej využitia v praxi. Dobrou správou je, že nová 3D tlačiareň bude slúžiť i verejnosti. O všetkom sa dozviete včas na webovej stránke mesta či knižnice.
Priestor pri budove mestskej knižnice je voľne prístupný pre verejnosť. V súčasnosti ho využívajú prevažne mamičky s deťmi pre jeho bezpečnosť a príjemný oddych. Často priestor využívame my a miestna komunita na organizovanie podujatí apod. Pred dvoma rokmi prebehli prvé úpravy tejto záhrady – vybudovanie spevnených plôch a nákup mobiliáru. Ale stále nám tu niečo chýbalo. Preto sme vymysleli projekt, ako zveľadiť priestor drevinami a kvetmi. Chceme tiež túto zelenú záhradu dotvoriť prvkami drobnej architektúry tak, aby sa zvýšil záujem verejnosti o jeho využívanie, pôsobil estetickejšie a bol vhodný na príjemný oddych počas dňa. Bude tu osadený drevený detský domček a slnečník. Keďže záhrada sídli pri knižnici, výtvarne sa ozvláštni – do častí plotu sa osadia dosky, na ktoré dobrovoľníci namaľujú výjavy z kníh. Prvou lastovičkou je obraz Kataríny Prídavkovou zobrazujúci príbeh Starec, ktorý lietal. Poslednou bokou v záhrade bude knižná búdka. Projekt s názvom Úpravy záhrady pri knižnici finančne podporil Žilinský samosprávny kraj sumou1 500 € z programu Regionálny rozvoj, podprogram Verejný priestor a verejná infraštruktúra.


 
 

Dve stovky noviniek v knižniciVytlačiť
 

FPU_logo1_modre.jpgRegále našej knižnice sa až tak prehýbajú pod nádielkou nových kníh. Čitatelia sa im tešia, pochvaľujú si, iní aktívne využívajú možnosť objednávania cez online katalóg, len aby im niečo dobré neušlo. A to všetko vďaka projektu Doplnenie knižničného fondu, ktorý z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia. 
V prílohe vám prinášame zoznam takmer dvoch stoviek nových kníh.


 
 
Súbor na stiahnutie Novinky_9.pdf Novinky_9.pdf (50.1 kB)

Projekt Workoutové ihrisko Vytlačiť
 

nadacia_kia_motors.pngObčianske združenie Suľkováčik realizovalo projekt na podporu športu  v našom meste. Mal jednoduchý a veľavravný názov Workoutové ihrisko. V auguste bola teda ukončená výstavba malého workoutového ihriska v areáli ZŠ Dolinský potok. Športový areál tejto školy je po vyučovaní otvorený pre verejnosť, a tak ihrisko nebude slúžiť len na hodinách telesnej výchovy. V areáli sa nachádza tiež futbalové ihrisko, tenisový kurt, kurt na plážový volejbal, stolnotenisový stôl, preto novovzniknuté ihrisko vytvorilo nové možnosti, ako športovo tráviť voľný čas v našom meste. Cieľom projektu je  zvýšenie záujmu o pohybovú aktivitu a zlepšenie kondície a telesnej zdatnosti. 
K úspešnej realizácii projektu prispela Nadácia Kia Motors Slovakia, Rada školy pri ZŠ Dolinský potok, Matej Fabšík a Martin Priečko.


 
 

Projekt Florbalová aktivita detí a mládeže ako prostriedok sociálnej inklúzie Vytlačiť
 

nadacia_kia_motors.pngObčianske združenie Kysucká Kultúra a šport realizovalo projekt podporený Nadáciou Kia Motors Slovakia v mesiacoch máj a jún 2018. Pridelená dotácia vo výške 1.500 € slúžila na získanie ďalších tréningových pomôcok s cieľom pomôcť deťom zo sociálne slabších rodín infiltrovať sa do kolektívu športujúcich detí. Aj medzi deťmi z tejto skupiny obyvateľstva sa vyskytujú veľké talenty, lenže nevedia nakloniť domáce prostredie (často aj z ekonomických dôvodov) pre tento typ ich sebarealizácie a postupne skĺznu do pôvodného stereotypu života. Pridelené prostriedky slúžili k zaobstaraniu športového vybavenia a náradia ako hokejky, tréningový odev, športová výbava pre deti a mládež zo sociálne slabších rodín. 
Tréner Florbalového klubu MKŠS KNM ďakujem Matejovi Fabšíkovi a Martinovi Priečkovi za pomoc pri príprave a realizácii tohto projektu.


 
 

Projekt Oprava budovy požiarnej zbrojnice DHZ v KNMVytlačiť
 

MV_SR.pngslovensko.pngNázov Projektu: Oprava budovy požiarnej zbrojnice DHZ v Kysuckom Novom Mesto
Výška poskytnutej dotácie: 27 936,61 €
Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.


 
 

Projekt opravy ochranných sietí viacúčelového ihriskaVytlačiť
 

zsk1.jpgRealizované s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Mesto Kysucké Nové Mesto zrealizovalo opravu ochranných sietí na viacúčelovom ihrisku "Kamence" z dotácie z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2018 č. 1/2018 v rámci programu: Aktívny človek = aktívna spoločnosť, podprogram 2: Športové centrá.

ihrisko.JPG

 


 
 

Projekt Rozšírenie kapacity Materskej školy Komenského v KNMVytlačiť
 

europsky_fond_regionalneho_rozvoja.jpgministerstvo_podohospodarstva.pngintegrovany_regionalny_OP.png

 

 

 

Mesto Kysucké Nové Mesto získa NFP na realizáciu projektu s názvom „Rozšírenie kapacity Materskej školy Komenského v Kysuckom Novom Meste“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi mestom Kysucké Nové Mesto a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja SR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 15.11.2017.

Identifikácia projektu
Názov: Rozšírenie kapacity Materskej školy Komenského v Kysuckom Novom Meste
Kód projektu v ITMS2014+: 302021H678
Miesto realizácie: Kysucké Nové Mesto, Materská škola Komenského 1162/38
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Špecifický cieľ: 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl
NFP: maximálne do výšky 607 343,94 EUR

Krátky opis projektu
Predmetom projektu je prístavba a stavebné úpravy v Materskej škole na ulici Komenského.
Hlavným cieľom projektu je rozšíriť kapacitu Materskej školy Komenského v Kysuckom Novom Meste, a tým prispieť k zvýšeniu hrubej zaškolenosti detí materských škôl.   
Očakávané  výsledky súvisia s plnením špecifických cieľov, sú nimi:

  • Rozšírenie kapacity o 44 detí  (2 triedy) a rekonštrukcia MŠ,
  • Zavedenie prvkov inkluzívneho vzdelávania prostredníctvom obstarania nového vybavenia MŠ, vrátane profesionálneho vybavenia školskej kuchyne,
  • Zníženie energetickej náročnosti budovy prostredníctvom zateplenia a ďalších stavebných úprav.

 
 

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov KNM

OP_kvalita_zivotneho_prostredia.pngslovenska_agentura_zp.jpgslovensko.png

 

 

 

„Kohézny fond“
Mesto Kysucké Nové Mesto realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorého predmet je vybudovanie nového zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu formou aeróbnej fermentácie pre bio-odpad produkovaný na území Kysuckého Nového Mesta.

Názov projektu Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov Kysucké Nové Mesto

Hlavný cieľ projektu Zvýšenie miery zhodnocovania BRO v Kysuckom Novom Meste

Kontrahovaná výška NFP 2 120 722,46 EUR

Webové sídlo RO www.op-kzp.sk

Webové sídlo SO www.sazp.sk

Webové sídlo CKO www.partnerskadohoda.gov.sk

 


 

Nové knihy vďaka podpore FPUVytlačiť
 

fpu.jpgV týchto dňoch sme do nášho fondu zaevidovali 156 nových titulov, ktoré sme zakúpili prostredníctvom projektu s názvom Doplnenie knižničného fondu. Ten z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
Status kníh si môžete overiť v online katalóg, môžete tu využiť i možnosť rezervácie či objednania knihy. (adresa: opac.kysuckenovemesto.sk)
Ak máte záujem o kúpu konkrétneho titulu do regálov knižnice, dajte nám vedieť na adrese: kniznica@kysuckenovemesto.sk

Zoznam zakúpených kníh

Crane, Rebekah Ako sa zamilovať do blázna 2018
Karpinský, Peter Ako sme s Ťukťukom ťukťukovali 2018
Yalom, Irvin D. Ako som sa stal sám sebou 2018
Jankovičová, Barbora, 1993- Anjelský prach 2018
Weir, Andy Artemis 2018
Delvaux, Nancy Barborka a jej kamaráti 2018
Delvaux, Nancy Barborka a jej radosti 2018
Page, Libby Bazén 2018
Robins, Jane Biele telá 2018
Bergasa, Ana Maria Lajusticia Boj s artrózou 2018
Szerb, Antal Cesta za mesačného svitu 2018
Lundberg, Sofia, 1974- Červený zápisník 2018
Goldberg, Leonard S. Dcera Sherlocka Holmese 2018
Ahnhem, Stefan, 1966- Deviaty hrob 2018
Pronská, Jana Diablova zajatkyňa 2018
Féret-Fleury, Christine Dievča, ktoré čítalo v metre 2018
Stafford, Rachel Macy Dnes len miluj 2018
Kohutiarová, Mária Dokonalá 2018
Renshaw, Winter Dokonalá ilúzia 2018
Connelly, Michael, 1956- Dve tváre pravdy 2018
May, Peter, 1951- Entomologův odkaz 2018
Brestenská, Kristína Grófov syn 2018
Filan, Boris, 1949- Hodina človečiny 2018
Feather, Jane Ideálna nevesta 2018
Albertalli, Becky Ja, Simon 2018
Gohl, Christiane, 1958- Jazdecká horúčka 2018
Oz, Amos Judáš 2018
Arlidge, M. J. Keď čert nespí 2018
Frenkel, Francoise Kníhkupkyňa z Berlína 2018
Pratchett, Terry, 1948-2015 Koberčania 2018
Bardugo, Leigh, 1975- Kráľovstvo podvodníkov 2018
Kurniawan, Eka, 1975- Krása bolí 2018
Balogh, Mary, 1944- Krásna dedička 2018
Pérez - Reverte, Arturo Krátke dni na zabíjanie 2018
Kearney, Fionnuala Lavína 2018
Silverman, Laura Leto bez vody 2018
Dán, Dominik, 1955- List zo záhrobia 2018
Nesbo, Jo, 1960- Macbeth 2018
Hutchison, Dot Májové ruže 2018
Keleová-Vasilková, Táňa, 1964- Mama 2018
Ward, Penelope Milovaný nevlastný brat 2018
Macháčová, Adriana Milujem tvoje lži 2018
Pankhurst, Kate Mirelka Pátračová rieši prípad ducha morského prasiatka 2018
Kaur, Rupi Mlieko a med 2018
Solomons, David Moja telocvikárka je vládkyňa mimozemšťanov 2018
Viewegh, Michal Muž a žena 2018
Antalíková, Silvia Náš milý synáčik 2018
Caldwell, Christi Nebezpečná stávka 2018
Allnutt, Luke Nebo je naše 2018
Německo Jih 2018
Varáčková, Miroslava Nepobozkaná 2018
Parsons, Kelly Neublížiš 2018
Coben, Harlan Nevzdávaj sa 2018
Roberts, Nora, 1950- Nezvaný host 2018
Freeman, Brian, 1963- Nočný vták 2018
Groen, Hendrik Nový tajný denník Hendrika Groena, 85 rokov 2018
Wolff, Michael Oheň a síra 2018
Grisham, John, 1955- Ostrov Camino 2018
Dilvar, Anand, 1966- Otrok 2018
Franze, Anthony Outsider 2018
Štrba Škultéty, Veronika Pani Gangstrová 2018
Doyle, Arthur Conan, 1859-1930 Pás plný jedu 2018
Sullivan, Mark Pod šarlátovou oblohou 2018
Harris, Oliver Podzemný kryt 2018
Brown, Jennifer K. Poppy Mayberryová 2018
Brykczynski, Marcin Poviem ti: čo robia vlaky 2018
Riley, Alexa Pre ňu všetko 2018
Atwood, Margaret Príbeh služobníčky 2018
Favilli, Elena Príbehy na dobrú noc pre rebelky 2018
Cameron, Bruce W. Psia cesta 2018
Wilson, Jacqueline, 1945- Pyžamová párty 2018
Palugyayová, Lucia Rapotáčik 2018
Jansson, Susanne Rašeliniště 2018
Ďuranová, Mária, 1967- Rebrík do kurína 2018
Kitamura, Katie M., 1979- Rozchod 2018
Gaiman, Neil Severská mytológia 2018
Holland, Tina Van der Sladký život opatrovateľky 2018
Driscoll, Teresa Sledujem ťa... 2018
Hrubová, Lenka Slivky v čokoláde 2018
Cognetti, Paolo Sofia vždy chodí v čiernom 2018
King, Stephen, 1947- Spiace krásavice 2018
Ringland, Holly Stratené kvety Alice Hartovej 2018
Fjell, Jan-Erik, 1982- Svedok 2018
Kopcsányiová, Katarína Svetlo je aj za oponou 2018
Smith, Zadie Swing Time 2018
Adámy, Matej Šálka v prachu 2018
Brezina, Thomas, 1963- Štyria kamaráti v akcii 2018
Di Pietrantonio, Donatella, 1963- Tá čo sa vracia 2018
Wyer, Carol Tajomstvá živých 2018
Hajduková, Michaela Tanečnica 2018
Krauss, Nicole Temný priestor lesný 2018
Fitzek, Sebastian, 1971- Terapia 2018
Morris, Heather Tetovač z Auschwitzu 2018
Christie, Agatha, 1891-1976 Tragédia v troch dejstvách 2018
Carlan, Audrey Večná vášeň 2018
Zommer, Yuval Veľká kniha o morských tvoroch 2018
Backer, Ivan A., 1929- Vlak na slobodu 2018
Kureishi, Hanif, 1954- Vôbec nič 2018
Fletcher, Tom Vrzgoši 2018
Green, John Všade samé korytnačky 2018
Mihoková, Michaela Všetci sme cigáni 2018
McAllister, Gillian Všetko okrem pravdy 2018
Lonsdal, Kerry Všetko, čo má nám zostalo 2018
Waxman, Abbi Záhrada nových začiatkov 2018
Macháčková, Monika Zlodejka otcov 2018
Ferrante, Elena Zraňujúca láska 2018
Cisárová, Magdaléna Životy na hojdačke 2018
Horst, Jorn Lier Katharinin kód 1. 2018
Bourne, Holly, 1986- Fakt láska bolí? 2. 2018
Strukul, Matteo, 1973- Mediciovci. 2. 2018
Walliams, David, 1971- Najhoršie deti na svete 2. 2018
Červenák, Juraj, 1974- Horiaca ríša 3. 2018
Donaldson, Julia, 1948- Princezná Zrkadlenka. 3. 2018
King, Stephen, 1947- Temná veža 3. 2018
Beňová, Emily D., 1985- V objatí manžela 4. 2018
Aaronovitch, Ben, 1964- Strom viselců 6. 2018
Rynke, Alica Africká ruža 2017
Bilavská, Zuzana Cudzie dievča 2017
Johnson, Bea Domácnost bez odpadu 2017
Mornštajnová, Alena Hana 2017
Chorvatsko 2017
Csontosová, Zuzana Jakub a čarovná kolobežka 2017
Garaj, Jozef Keď spieva srdce moje 2017
McCardie, Amanda Knižka o pocitoch 2017
Mikolaj, Stanislav Kráľ Artuš v histórii a mýtoch 2017
Lokšová, Diana Moji ovocní kamaráti 2017
Solomons, David Môj brat je superhrdina 2017
Benková, Jana, 1970- Musíme zostať spolu 2017
Boško, Marek Muž z domu naproti, čo mi prešiel cez rozum 2017
Soukupová, Petra, 1982- Nejlepší pro všechny 2017
Ježovičová, Kristína Porcelánová láska 2017
Grupač, Kristián, 1995 Sme nevinní! 2017
Lindström, Inga Šťastie na šérových ostrovoch 2017
Vogel, Maja von Tajnosti na webe 2017
Reynard, Sylvain Temný Říman 2017
Han, Kang, 1970- Vegetariánka 2017
Jón Kalman Stefánsson, 1963- Veľké asi ako vesmír 2017
Macková, Tatiana, 1963- Vinná láskou 2017
Gahérová, Lenka Žiadne pravidlá 2017
Brown, Jennifer K. Poppy Mayberryová. 1. 2017
Donaldson, Julia, 1948- Princezná Zrkadlenka. 1. 2017
Lowe, Natasha Úžasná mágia slečny Mabel 1. 2017
Donaldson, Julia, 1948- Princezná Zrkadlenka. 2. 2017
Aaronovitch, Ben, 1964- Prokleté domovy 4. 2017
Aaronovitch, Ben, 1964- Záludné léto 5. 2017
Bedekr: Rakousko 2016
Hawking, Lucy Gregorov nerozlúštiteľný kód 2016
Blake, Russell Jet: Zrada 2016
Bilavská, Zuzana Kráska 2016
Maďarsko 2016
Lokšová, Diana Moji zeleninkoví kamaráti 2016
Pennac, Daniel, 1944- Pes tutulák 2016
Jón Kalman Stefánsson, 1963- Ryby nemajú nohy 2016
Fitzgerald, Helen Virál 2016
Potter, Beatrix Dobrodružstvá zajačika Petríka 2015
Draper, Brian Duchovní inteligence 2015
Schmidt, Annie M. G. Špinuška 2015
Butler, Steven Postrach Denis. 1. 2015
Beňová, Emily D., 1985- Šepoty zo záhrobia 1. 2015
Beňová, Emily D., 1985- Navrátený do raja 2. 2015
Butler, Steven Postrach Denis. 2. 2015
Beňová, Emily D., 1985- Výkriky do ticha 3. 2015
Beňová, Emily D., 1985- Bozk z večnosti 4. 2015
Gohl, Christiane, 1958- Zatúlané srdce jazdca. 4. 2015
Bass, Guy Bendži Bengál Bom 2014
Bass, Guy Bendži Bengál Bom 2014
Flanagan, John Hraničářův učeň 2014
Hevier, Daniel, 1955- Veľké bum a malé bum 2014
Iggulden, Conn, 1971- Wars of the roses 2014
Gohl, Christiane, 1958- Kôň môjho života. 3. 2014
Bass, Guy Bendži Bengál Bom 2013
Ébert, Tibor Bratislavská fantázia 2013
Boukal, Petr, 1962- Fundraising pro neziskové organizace 2013
Campbell, Rod Milá ZOO 2013
Smejkal, Vladimír Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích 2013
Janišová, Dana Velká kniha o řízení firmy 2013
Walker, Ian Výzkumné metody a statistika 2013


 
 

FPU i Tesco podporia knižnicu Vytlačiť
 

redizajn.jpgUrčite dobrou správou je pre pravidelných čitateľov, a my veríme, že i pre neregistrovaných používateľov, že mestská knižnica získala finančné prostriedky na svoju činnosť prostredníctvom troch úspešných projektov.
Prvým z nich je Doplnenie knižničného fondu. Názov je veľavravný, pôjde o nákup kníh pre deti, mládež i dospelých. Do fondu knižnice pribudnú tituly z beletrie ale i náučnej literatúry. Tento projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia sumou 4.500 €. Ak máte záujem o rozšírenie fondu knižnice o konkrétny titul, použite mailovú adresu kniznica@kysuckenovemesto.sk.
I druhý projekt z verejných zdrojov podporí Fond na podporu umenia. Jeho názov je Redizajn Mestskej knižnice Kysucké Nové Mesto I. Tešíme sa, že vďaka nemu sa zásadne zmenia priestory knižnice. V prvej etape pôjde o vstupné priestory výpožičného oddelenia. Dizajnový nábytok navrhla odborníčka, preto veríme, že táto zmena bude mať pozitívny vplyv na všetkých návštevníkov knižnice. Finančné prostriedky z FPU predstavujú výšku 10.000 €.
Posledným projektom je ten, ktorý podporili mnohí naši používatelia, priatelia, známi a obyvatelia mesta. Za Magnus – gamifikácia v knižnici ste mohli hlasovať v predajniach Tesco v Žiline. Vďaka vašej podpore sme získali 19 024 žetónov, čo znamená 2. miesto. Výška získanej dotácie z Nadácie Tesco je 600 € a využije sa na vznik Klubu Magnus, ktorého hlavným cieľom je hravou formou podporiť čítanie detí a zvyšovať ich čitateľskú gramotnosť. Už dnes sa môžete do klubu prihlásiť v knižnici alebo na webovej stránke mesta.

 


 
 

Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Kysucké Nové Mesto

ministerstvo_hospodarstva.jpgEU.pngOP_konkurencieschopnost_a_hospodarsky_rast.png

 

 

Mesto Kysucké Nové Mesto zrealizovalo v roku 2016 na základe pospísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s Ministerstvom hospodárstva SR "Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Kysucké Nové Mesto". Projekt bol realizovaný s podporou Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. V rámci rekonštrukcie bolo vymenených a doplnených celkom 1149 svietidiel, čím sa dosiahla úspora 84.82% elektrickej energie.

 

Hlavné informácie o projekte:

Názov projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Kysucké Nové Mesto
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os 2 Energetika
Opatrenie 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti
Cieľ projektu Zvýšenie efektivity a zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia v Kysuckom Novom meste
Špecifický cieľ projektu

Modernizácia a zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia

Prijímateľ

Mesto Kysucké Nové Mesto

Miesto realizácie projektu Kysucké Nové Mesto
Doba realizácie projektu 05/2015 - 06/2016
Výška poskytuného finančného príspevku 484 652,00 €
Riadiaci orgán Ministerstvo hospodárstva SR  http://www.mhsr.sk/

 


 

Obnova komplexu Materskej školy 9. mája

OP_kvalita_zivotneho_prostredia.pngeuropsky_fond_regionalneho_rozvoja.jpgSIEA.jpgslovensko.png

 

 

„Európsky fond regionálneho rozvoja“

Mesto Kysucké Nové Mesto realizovalo projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v súbore opatrení vedúcich k zníženiu energetickej spotreby objektu budovy Materskej školy. Hlavným výsledkom projektu je celková úspora spotreby palív a energie.

Názov projektu

Obnova komplexu Materskej školy 9. mája 1292 v Kysuckom Novom Meste

Hlavný cieľ projektu

Cieľom projektu je znížiť energetickú náročnosť budovy a priblížiť ju k súčasným energetickým štandardom kladeným na budovy škôl a školských zariadení.

Kontrahovaná výška NFP

251548,21 €

Webové sídlo RO

www.op-kzp.sk

Webové sídlo SO

www.siea.sk

Webové sídlo CKO

www.partnerskadohoda.gov.sk


 
webygroup
Október 2018
ÚvodÚvodná stránka