Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kysucké Nové MestoHľadať
 
 

Tlačivá

Čestné vyhlásenie - Ambulantný predaj
 čestné vyhlásenie - ambulantný predaj.pdf (358 kB) (358 kB)

Evidenčná karta psa
 Evidencna karta psa.PDF (382.6 kB) (382.6 kB)

Formulár návštevníka zberného dvoru
 Formular navstevnika zberneho dvoru.pdf (188.1 kB) (188.1 kB)

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
 Lekarsky_nalez_na_ucely_posudenia_odkazanosti_na_socialnu_sluzbu.pdf (214.7 kB) (214.7 kB)

Návrh na zrušenie trvalého pobytu
 navrh_na_zrusenie_trvaleho_pobytu.pdf (265.5 kB) (265.5 kB)

Objednávka inzercie, poďakovanie, spomienky a jubilea vo Zvestiach KNM a webstránke mesta
 Tlačivo - objednavka inzercie, podakovania, spomienky a jubilea vo Zvestiach KNM a webstranke mesta.pdf (251.6 kB) (251.6 kB)

Oznámenie k dani za ubytovanie
 Oznamenie k dani za ubytovanie.pdf (158.6 kB) (158.6 kB)

Oznámenie MZZO
 Oznamenie_MZZO.pdf (282 kB) (282 kB)

Oznámenie o konaní športového podujatia
 Tlačivo - športové podujatia.pdf (552.6 kB) (552.6 kB)

Oznámenie o konaní verejného podujatia
 Tlačivo - kultúrne podujatie.pdf (266.9 kB) (266.9 kB)

Oznámenie o poplatku za KO § 80 - 1 poplatník
 Oznamenie o poplatku za KO § 80 - 1 poplatnik.PDF (305 kB) (305 kB)

Oznámenie o poplatku za KO za ostatných členov domácnosti
 Oznamenie o polatku za KO za ostatnych clenov domacnosti.PDF (348.7 kB) (348.7 kB)

Oznámenie o poplatku za KO za užívanie nehnutelnosti
 Oznamenie o polatku za KO za uzivanie nehnutelnosti.PDF (292 kB) (292 kB)

Oznámenie o výsledku petície
 Oznamenie_o_vysledku_peticie.pdf (88.1 kB) (88.1 kB)

Oznámenie o zmene prevádzkovej doby
 oznamenie o zmene prevadzkovej doby.pdf (307 kB) (307 kB)

Oznámenie o zriadení prevádzkarne
 Tlačivo - oznámenie o zriadení prevádzky.pdf (234 kB) (234 kB)

Oznámenie o zrušení prevádzkarne
 Oznamenie o zruseni prevadzkarne.pdf (20.7 kB) (20.7 kB)

Písomný súhlas pomoc pri uplatňovaní práv
 Pisomny_syhlas_pomoc_pri_uplatnovani_prav.pdf (652.1 kB) (652.1 kB)

Potvrdenie o poberaní príspevkov a dávok - upsvar
 potvrdenie_o_poberani_prispevkov_a_davok_upsvar.pdf (107.3 kB) (107.3 kB)

Potvrdenie o zaplatení miestnych daní a poplatkov
 potvrdenie_o_zaplateni_miestnych_dani_a_poplatkov.pdf (107.3 kB) (107.3 kB)

Prihlasovací formulár na uverejnenie reklamy
 Tlačivo - prihlasovací formulár na uverejnenie reklamy.pdf (196.5 kB) (196.5 kB)

Prihláška za používateľa knižnice - právnická osoba
 prihlaska_pravnicka_osoba.pdf (210.4 kB) (210.4 kB)

Prihláška za používateľa knižnice do16 rokov
 prihlaska_do_16_rokov.pdf (209.8 kB) (209.8 kB)

Prihláška za používateľa knižnice nad 16 rokov
 prihlaska_nad_16_rokov.pdf (286 kB) (286 kB)

Súhlas dotknutej osoby - prílohy k žiadostiam FO pre MsZ
 Prílohy k žiadostiam pre MsZ.pdf (93.4 kB) (93.4 kB)

Súhlas dotknutej osoby - pílohy k žiadostiam PO pre MsZ
 Prílohy k žiadostiam PO pre MsZ.pdf (256.1 kB) (256.1 kB)

Súhlas dotknutej osoby k písomnému súhlasu pri uplatňovaní práv
 suhlas_dotknutej_osoby_k_pisomnemu_suhlasu_pri_uplatnovani_prav.pdf (880.1 kB) (880.1 kB)

Súhlas s prihlásením občana na pobyt
 suhlas_s_prihlasenim_obcana_na_pobyt.pdf (21.3 kB) (21.3 kB)

Súhlas so spracovaní osobných údajov k žiadosti o členstvo v DC Klub 75
 Suhlas_so_spracovanim_osobnych_udajov_k_ziadosti_o_clenstvo_v_DC_Klub_75.pdf (776.9 kB) (776.9 kB)

Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu
 Vyhlasenie_o_majetku_fyzickej_osoby_na_ucely_platenia_uhrady_za_socialnu_sluzbu.pdf (30.1 kB) (30.1 kB)

Vyjadrenie školy k žiadosti o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi
 potvrdenie_o_navsteve_skoly.pdf (64 kB) (64 kB)

Zápis o narodení
 Zapis o narodeni OM.pdf (119.3 kB) (119.3 kB)

Zápis o úmrtí
 Zapis umrti.pdf (74.4 kB) (74.4 kB)

Zápis o uzavretí manželstva
 Zapis o uzavreti manzelstva.pdf (79 kB) (79 kB)

Žiadanka o medziknižnickú výpožičnú službu
 ziadanka_mvs.pdf (241.8 kB) (241.8 kB)

Žiadanka o vypracovanie rešerše
 ziadanka_resers.pdf (335.8 kB) (335.8 kB)

Žiadosť k MZZO
 Ziadost_k_MZZO.pdf (241.4 kB) (241.4 kB)

Žiadosť na ambulantný predaj
 Tlačivo - Žiadosť na ambulantný predaj.pdf (213.4 kB) (213.4 kB)

Žiadosť na príležitostné trhy
 Tlačivo - žiadosť na príležitostné trhy.pdf (349.9 kB) (349.9 kB)

Žiadosť na záber verejného priestranstva
 Tlačivo - žiadosť na záber VP.pdf (425.6 kB) (425.6 kB)

Žiadosť o členstvo v Dennom centre Klub 75
 ziadost__clenstvo_v_Dennom_centre_Klub_75.pdf (492.4 kB) (492.4 kB)

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta, s rozpočtom projektu
 Ziadost_o_dotaciu_z_rozpoctu_mesta_s_rozpoctom_projektu.pdf (209.5 kB) (209.5 kB)

Žiadosť o jednorázovú dávku
 Žiadosť o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi.pdf (63.7 kB) (63.7 kB)

Žiadosť o oznámenie miesta a pobytu obyvateľa
 ziadost_o_oznamenie_miesta_a_pobytu_obyvatela.pdf (21.7 kB) (21.7 kB)

Žiadosť o parkovacie miesta s vyhradeným státím 2018
 Žiadosť o parkovacie miesto s vyhradeným státím 25 5 2018.pdf (585.4 kB) (585.4 kB)

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 ziadost_o_posudenie_odkazanosti_na_socialnu_sluzbu.pdf (822 kB) (822 kB)

Žiadosť o povolenie zmeny mena alebo priezviska
 ziadost_o_povolenie_zmeny_mena_alebo_priezviska.pdf (65.2 kB) (65.2 kB)

Žiadosť o predĺženie doby nájmu na parkovacie miesto s vyhradením státím 2018
 Žiadosť o predĺženie doby nájmu na parkovacie miesto s vyhradeným státím 25 5 2018.pdf (530.7 kB) (530.7 kB)

Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na byt
 Tlačivo - žiadosť o predĺženie NZ na byt.pdf (469.8 kB) (469.8 kB)

Žiadosť o prenájom nehnuteľného majetku
 Ziadost_o_prenajom_nehnutelneho_majetku.pdf (826.1 kB) (826.1 kB)

Žiadosť o prevod spoluvlastnického podielu pozemku
 Žiadosť o prevod spoluvlastníckeho podielu pozemku od 25 5 2018.pdf (494.4 kB) (494.4 kB)

Žiadosť o prevod vlastníctva - kúpu nehnuteľného majetku
 Ziadost_o_prevod_vlastnictva-kupu_majetku.pdf (826.1 kB) (826.1 kB)

Žiadosť o pridelenie čipovej neprenosnej parkovacej karty poliklinika Ul. Belanského
 Ziadost_o_pridelenie_cipovej_neprenosnej_parkovacej_karty-poliklinika_Ul _Belanskeho.pdf (234.3 kB) (234.3 kB)

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu
 Tlačivo - žiadosť o prenájom nájomného bytu.pdf (809.5 kB) (809.5 kB)

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla pre fyzické osoby
 Ziadost_o_urcenie_supisneho_a_orientacneho_cisla_fyzicke osoby.pdf (199.7 kB) (199.7 kB)

Žiadosť o určenie, zmenu, či zrušenie súpisného a orientačného čísla pre právnické osoby
 Ziadost_o_urcenie_zmenu_ci_zrusenie_supisneho_a_orientacneho_cisla_pravnicka_osoba.pdf (211.3 kB) (211.3 kB)

Žiadosť o vstup do pešej zóny
 Tlačivo - žiadosť o vstup do pešej zóny.pdf (189.8 kB) (189.8 kB)

Žiadosť o výmaz záložného práva k bytu, k nebytovému priestoru
 Ziadost_o_vymaz_zalozneho_prava_k_byt_ k_nebytovemu_priestoru.pdf (193.6 kB) (193.6 kB)

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania soc. služby
 Žiadosť o zabezpečenie poskytovania soc služby.pdf (113.4 kB) (113.4 kB)

Žiadosť o zľavu pri stravovaní v jedálni
 Žiadosť o zľavu pri stravovaní v jedálni.pdf (188.4 kB) (188.4 kB)

Žiadosť o zmenu súpisného a orientačného čísla pre fyzické osoby
 Ziadost_o_zmenu_supisneho_a_orientacneho_cisla_fyzicka_osoba.pdf (296.1 kB) (296.1 kB)

Žiadosť o zrušenie súpisného a orientačného čísla pre fyzické osoby
 Ziadost_o_zrusenie_supisneho_a_orientacneho_cisla_fyzicka_osoba.pdf (199.8 kB) (199.8 kB)

webygroup
ÚvodÚvodná stránka