Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kysucké Nové MestoHľadať
 
 

Zástupca primátora

Mgr. František Šerík

silueta.pngTel. č.: 041/420 72 37
e-mail: frantisek.serik@kysuckenovemesto.sk

 

 

 

 

 

 


Počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie primátora mesta:

 • v majetkovoprávnych a pracovnoprávnych vzťahoch je oprávnený zhromažďovať všetky potrebné údaje a podklady, zúčastňovať sa rokovaní, nie je oprávnený podpisovať zmluvy, dohody a vykonávať iné právne úkony
 • koordinuje a zjednocuje činnosť komisií mestského zastupiteľstva, koordinuje činnosť medzi jednotlivými komisiami a MsÚ
 • kontroluje prerokúvanie a riešenie návrhov, podnetov a pripomienok v komisiách mestského zastupiteľstva
 • zabezpečuje prípravu zasadnutí MsZ po stránke vecnej
 • spolupracuje s orgánmi štátnej správy pri spracovávaní - tvorbe projektov a zámerov smerujúcich a podporujúcich rozvoj mesta
 • zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva
 • vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou MsZ a so zabezpečením chodu MsÚ
 • usmerňuje a kontroluje činnosť komisií MsZ
 • vyhlasuje a realizuje verejné súťaže na uskutočnenie akcií rozvoja mesta a jeho životného prostredia v najvýhodnejších časových a finančných reláciach
 • v plnom rozsahu riadi a zodpovedá za plnenie úloh vyplývajúcich pre mesto z príslušných zákonných ustanovení, hlavne na úseku súčinnosti pri realizácii brannej politiky a obrany
 • usmerňuje a koncepčne rieši rozvoj podnikateľskej aktivity v meste
 • navrhuje a realizuje opatrenia na efektívne využívanie majetku mesta
 • vypracováva koncepcie rozvoja mesta a stará sa o ich realizáciu
 • podieľa sa na vypracovávaní VZN mesta a kontroluje ich uplatňovanie

 

 


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka